9.Sınıf Dil ve Anlatım Konu Kavrama Testleri (Test Çöz – Online) – 3

9.Sınıf Konu Kavrama Testleri (Test Çöz – Online) – 3

9.Sınıf Dil ve Anlatım Tarama Testleri - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi "Kültür, dili yarattığı kadar dil de kültürü yaratır" sözüne bir kanıt olarak gösterilebilir?

A
Dildeki değişimlere bakar kültürdeki değişimleri anlayabiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dille üretilen eserler, bir toplumun kültürünü de oluşturur ve geliştirir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kültür bir milleti millet yapan asil unsurudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumun yaşama biçimi, tarihsel süreç içinde oluşturduğu birikimin tamamı o toplumun kültürünü oluşturur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil, insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayan en önemli unsurdur.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklemeli dillerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Sözcükler tek ya da çok hecelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcükler başa ya da araya ekler alarak yeni anlamlar kazanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcük kökü değişime uğramaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Araya gelen ekler sözcüğün türünü de değiştirir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Moğolca, Mançuca,  Tunguzca, Korece bu dillerdendir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Kapının önündeki paspası görünce ayaklarımı silmem gerektiğini anladım.

Bu cümledeki "paspas " hangi gösterge grubuna girer?

A
Belirti                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirtke                
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Simge      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Doğal gösterge      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Görsel gösterge    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4
Birden kendimi Sırpçanın, Çekçenin dişlerimi titreten söyleyişi içinde buldum. Soğuk iklim özellikleri sanki bu dillerin söyleyişine yansımış Neydi o ifadeleri bastıra bastıra söylemeleri.
Bu parçada aşağıdaki dil gruplarından hangisinden söz edilmektedir?
A
İslav dilleri          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Latin dilleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çin dilleri      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İran Dilleri    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bantu dilleri    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çekimli dillerin özellikleri arasında yer alamaz?

A
Türetme sırasında ünlüler değişime uğrarken ünsüzler korunur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kök çekime girdiğinde tümüyle değişebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ekler, sözcük kökündeki sesli harfe göre değişir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kökler araya ekler alarak yeni anlamlar kazanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arapça, Fransızca, Almanca bu dil gurubuna girer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

        Bu yıl Urdu dili ile ilgilendim önce, sonra Estoncanın büyüsüne kapıldım. Habeşçe yazılmış eserleri okudum. Leh diliyle de ilgilendim biraz.

Bu parçada sözü edilen dillerden herhangi biri aşağıdaki dil gruplarının hangisinde yer almaz?

A
Ural dilleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Altay dilleri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hint dilleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hami- Sami dilleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İslav dilleri      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dillerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biridir?

A
Dilin tarihsel dönem içinde aynı kökenden gelmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kullandıkları alfabeler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dillerindeki harf sayısı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözcüklerin söyleyişteki benzerlikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kullanılan coğrafi bölge  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Diller müzesi kurmak amacıyla bir proje hazırladım. Bu müzede yalnızca ölü dillere ait eserler yer alacak. Maliyeti çok yüksek olan bu projeye Dünya Bankası da destek verdi.

Aşağıdaki dillerden hangisiyle yazılmış eserler bu müzede yer alır?

A
Lehçe    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Urduca      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İbranice
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Japonca          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Latince            
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9
      I. Ekler, köke uyum göstererek değişir.

II. Sözcüklerin anlamını söyleyiş özelliği belirler.

III. Sözcüklere yapım ekleri yeni anlam kazandırır.

IV. Sözcüğün kökü olmadan sözcük var olamaz.

V. Kökteki seslerin arasına ünlü harfler girebilir.

Bu özelliklerden hangileri eklemeli diller için söylenemez?

 

A
I. ve II.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve V.    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve  V.        
İpucu:
TEBRİKLER!
E
III. ve V.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Okulumuz temizliğe önem verdiği ve çevreci bir okul olduğu için okulumuza beyaz bayrak asıldı.

Bu cümledeki "beyaz bayrak " hangi gösterge grubuna girer?

A
Görsel gösterge      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belirtke      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Simge  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Doğal gösterge    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belirti    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

      Hangi dil olursa olsun somut sözcükler doğada var olan şekilleri zihinde canlandırır. Sözgelimi "köprü" sözcüğü dere ya da ırmaklarda karşıya geçmek için iki yakayı birbirine bağlayan tahtadan ya da taştan yapılan yapıdır. Bu, söylemin gerçek dünyadaki karşılığıdır.  Bu sözcük "k " “ ö " “ p " “ r " “ ü" seslerinden oluşur. Zihnimizde gerçek dünyadakine benzeyen bir şekil oluşturur.

Bu parçada altı çizili sözler dil bilim açısından incelendiğinde sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileriyle karşılanır?

A
Gönderge- gösteren- gösterilen
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Gösterge- gönderge  - gösteren
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Belirtke- dil- anlam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kod- dil- belirtke
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gösteren- gösterilen- tasarım    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültürün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A
Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir toplumun oluşmasını sağlamaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan bir özelliğe sahip olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir milletin en önemli ortak özellikleri olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Evrensel özelliklere sahip olmaları    
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.