9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – İletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri-1 Online Test Çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Üniteİletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri-1 Online Test Çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - 1. Ünite - İletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri

 • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Takımın teknik direktörü devre arasında soyun­ma odasına girerek Fransız asıllı iki futbolcuya Fransızca "İkinci yarıda size de görev vereceğim." dedi.
Yukarıda verilen iletişim örneğinde eksik olan öge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İleti
 • B) Dönüt
 • C) Bağlam
 • D) Alıcı
 • E) Gönderici
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilen dil işleviyle uyuşmamaktadır?
 • A) Makinenizi ayarlamadan önce güvenlik tali­ matlarını dikkatli bir şekilde okuyun. (Alıcıyı  harekete geçirme)
 • B) Çölyak hastalığı olanlar; buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan "gluten" adlı maddeye kar­şı hassasiyet gösterirler. (Göndergesel)
 • C) Bir bahar sabahının karanlığında ıssız/ Gök­ te diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız (Sanatsal)
 • D) Sana olan hasretim her gün bir çığ gibi artıyor, meğer seni ne çok özlemişim. (Kanalı kontrol)
 • E) İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı söz­cükler, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikin­ci hecesindeki dar ünlü düşer. (Dil ötesi)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
 • Salonda temizlik yapan annesinin yanına giden Mehmet, "Dışarıda arkadaşlarımla top oynayabilir miyim?" diye sordu. Elektrikli süpürgenin gürültüsünden dolayı annesi başını evet anlamında sallayarak cevap verdi.
Bu parçadaki iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Herhangi bir aksama yaşanmamıştır.
 • B) Anne ve oğlu farklı kodlamalar kullanmıştır.
 • C) Evin salonu, kanaldır.
 • D) Gönderici, Mehmet'tir.
 • E) İletişimin bütün ögelerine yer verilmiştir.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4
Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen / Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu/ Şu Samanyolu hani avuçlarından dökülen/ Kum taneleri var ya onlardan birindeyim
 • Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin­de kullanılmıştır?
 • A) Dil ötesi işlev
 • B) Göndergesel işlev
 • C) Sanatsal işlev
 • D) Kanalı kontrol işlevi
 • E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5
 • Dünyadaki 300 bin çiçekli bitki türünden 20 bini­ni tıbbi amaçlar için potansiyel taşıyor ve  bunlar­dan 4 bininin yoğun olarak kullanılıyor. Ülkemiz­ de yetişen yaklaşık 12 bin bitki türünün  de 500 kadarının tıbbi ve aromatik değeri var. Ebegüme­cigiller ailesi de bunlardan biri.  Ebegümecigiller çok soğuk bölgeler dışında dünyada hemen he­ men her yerde yaygın olarak bulunuyor.  Tek ya da çok yıllık otlar, yaprak döken ya da her dem yeşil çalılar biçiminde olabiliyor. Aileye  ait çok sa­yıda türün kültürü yapılıyor.
Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin­de kullanılmıştır?
 • A) Şiirsel işlev
 • B) Göndergesel işlev
 • C) Dil ötesi işlev
 • D) Kanalı kontrol işlevi
 • E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6
 • İletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisinde­dir. Bu durumda ileti, kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Gönderici alıcıda his­settirmek istediği etkileri uyandırmak  için, dili is­tediği gibi kullanır; yani kendi özgün üslubunu oluşturmak için bir anlamda dili yeniden oluştu­rur. Edebi sanatlardan, karşılaştırmalardan, çağ­rışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak im­geler oluşturur; sözcükleri daha çok yan ve me­ caz anlamlarda kullanır.
Bu parçada sözü edilen dil işlevi, aşağıdakiler­ den hangisidir?
 • A) Dil ötesi işlev
 • B) Sanatsal işlev
 • C) Kanalı kontrol işlevi
 • D) Heyecana bağlı İşlev
 • E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7
 • Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. İsimlerin yerine geçici olarak işaret, kişi, belgisiz ve soru anlamlarıyla geçerler. İsmin yerine kullanıl­dıkları için isimlerin gösterdiği özellikleri gösterir­ler. Yani isimler gibi isim çekim eklerini alırlar, ad tamlaması oluştururlar.
Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin­de kullanılmıştır?
 • A) Dil ötesi işlev
 • B) Sanatsal işlev
 • C) Kanalı kontrol işlevi
 • D) Heyecana bağlı işlev
 • E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?
 • A) Bağlam
 • B) İleti
 • C) Alıcı
 • D) Kanal
 • E) Gösterge
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9
"Okuduğum yazıda anlatılmak isteneni herkes an­ladı, değil mi?" cümlesinde dil, aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?
 • A) Şiirsel işlev
 • B) Göndergesel işlev
 • C) Dil ötesi işlev
 • D) Kanalı kontrol işlevi
 • E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10
Aşağıdaki parçaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
 • A) Dille gerçekleştirilen iletişim resim, şekil, işa­ret ve beden diliyle yapılan iletişimden daha güçlü ve daha kullanışlıdır.
 • B) İnsanın insanla karşılaştığı ve ilişki kurduğu her yerde, her zamanda, her durumda iletişim vardır.
 • C) Göndericiyle alıcı arasındaki ilişki, iletinin düzenlenme biçimini belirler.
 • D) Bütün iletişim araçları ve iletiler, toplumun ta­mamına hitap edecek şekilde düzenlenmelidir.
 • E) Kitle iletişim araçlarının yaygınlık kazanması yakın çağlara özgü bir olaydır.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.