9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – İletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri-2 Online Test Çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Üniteİletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri-2 Online Test Çöz

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - 1. Ünite - İletişimin Ögeleri, Dilin İşlevleri-2

 • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 1. Nesnel bir anlatım kullanılır.
 2. Sözcüklerin daha çok gerçek anlamlarından yararlanılır.
 3. Genellikle ders kitapları, ansiklopedi, bilimsel yazılarda kullanılır.
 4. İletinin, alıcıya tam olarak ulaşıp ulaşmadığını denetleme amaçlanır.
 5. Gönderici kendi iletisine karşında duygusal etkilenmesini belirtir.
Yukarıdakilerin hangileri dilin göndergesel işleviyle ilgili olarak söylenemez?  
A
I. ve II.
B
Il. ve III.
C
Il. ve V.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, ötekiler­den farklı bir işlevde kullanılmıştır?  
A
Aragonit taşı; Britanya, Namibya, Fransa, Bre­zilya, Meksika, Avusturya , Sicilya ve İspan­ya'nın Aragon kentinde çıkarılır.
B
Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1866 yılında İstanbul Arnavutköy'de dünyaya gelir.
C
Bütün dostlardan , bütün düşmanlardan uzak bir dünyada, senin için konuşmak, senin için yazmak ne büyük bir onur benim için.
D
Cipler, Amerika ordusunun 1938 yılında dü­zenlediği bir yarışma sonucu tasarlanan bir araç türüdür.
E
Romandaki olaylar küçük bir yerleşim yeri olan Wahlheim adında bir kasabada geçer.
Soru 3
İngilizcesini geliştirmek isteyen Salih, yaz tatilinde bir otelde çalıştı. Otelde bir İngiliz turiste İngilizce "Bu ülkemize ilk gelişiniz mi?" diye sordu. İngiliz turist "Evet." diye cevap verdi.
 • Bu parçada kullanılan iletişim ögeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Turistin verdiği cevap, kanaldır.
B
Salih, kaynaktır.
C
İngilizce, koddur.
D
İngiliz turist, alıcıdır.
E
Salih'in sorusu, iletidir.
Soru 4
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç için­ deki kavramla ilişkilendirilemez?  
A
Bireyin yaşadığı kültürel çevreye bağlı olarak anlam kazanır. (Kod)
B
İletiyi alan, ona anlam verip kodu çözen iletişim ögesidir. (Alıcı)
C
İletişim sürecinin son aşamasıdır. (Geri bildi­rim)
D
İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır. (Bağlam)
E
Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının konuşma, yazı, hareket, resim vb. görsel veya işitsel hale dönüşmüş şeklidir. (Ka­nal)
Soru 5
Kimseyi incitme. Birisi seni incitse de sen onu in­citme, büyüklüğün nişanı budur. Tecrübeli, şefkat­li dostların sana öğüt verirlerse, öğütlerine kulak ver. Öğüt veren böylesi dostların  yanına yalnız ola­rak git ve öğütlerinden nasibini al. Çünkü faydalı öğüt yalnızken verilir, halk  arasında öğüt kulağa girmez olur, hem de sitem gibi olur. İyilerin iyiliği­ni unutma.
 • Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin­de kullanılmıştır?
 
A
Sanatsal işlev
B
Dil ötesi işlev
C
Göndergesel işlev
D
Heyecana bağlı işlev
E
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 6
 1. Bir şoförün yolda giderken birine adres sorması
 2. Küçük çocuğun yağmurun sağanak halinde yağışını camın önüne yerleştirdiği sandalyesinden seyretmesi
 3. Bir babaannenin akşam yatmadan önce torunlarını yanına çağırıp tilkiyle karga masalını anlatması
 4. Bir babanın vazoyu kıran oğluna kaşlarını çatarak kızması
 5. İstanbul Valiliğinin yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların bir günlüğüne tatil edildiğini Twitter üzerinden bildirmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde iletişim söz konu­su değildir?
A
I. ve III.
B
Yalnız II
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
E
Yalnız V
Soru 7
---- iletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan ışık, hava , ses gibi araçlardır. İnsan duyu organlarıyla iletiyi alır ve anlamlandırır.
 • Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kaynak
B
Kanal
C
Kod
D
Alıcı
E
Dönüt
Soru 8
Hayatımda ilk defa yarına ümitle bakıyorum, içim­ den bir ses durmadan, "Bir gün her şey düzele­cek." diyor. Evet, bir gün her şey düzelecek, bu­ na inanıyorum artık. Bu dev çaresizlikler, bu ka­hırlı özlemeler bir gün yerlerini mutlu bir beraber­liğe bırakacaklar. Günün her saatinde senden uzakta olmanın acısını bir kurşun yarası gibi his­setmeyeceğim yüreğimde. Bir gün yalnız senin yanında, senin yakınında olmanın sevinci yetecek bana. O zaman hiç ayrılmayacağım senden. Uzun uzun seni seyredip binlerce, on binlerce defa se­ni yarattığı için Allah'a şükredeceğim.
 • Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerinin hangisin­de kullanılmıştır?
 
A
Dil ötesi işlev
B
Göndergesel işlev
C
Kanalı kontrol işlevi
D
Heyecana bağlı işlev
E
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 9
Bir tiyatro türü olan pandomimde konuşma yok­ tur. Pandomim sanatçısı, anlatmak istediklerini jest  ve mimikler yardımıyla dile getirir.
 • Bu parçaya göre jest ve mimikler, aşağıdaki ile­tişim ögelerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Dönüt
B
Alıcı
C
Kod
D
Bağlam
E
Kanal
Soru 10
Ünlü matematikçi konferans salonunu dolduran genç bilim adamlarına "Yılmadan, usanmadan, korkmadan çalışın!" öğüdünü verdi.
 • Bu cümlede ileti, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkçe
B
Konferans salonu
C
Ünlü matematikçi
D
Ünlü matematikçinin öğüdü
E
Genç bilim adamları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.