9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 113

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 113. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şairin Biyografisi

Nâzım Hikmet (1902-1963): Selanik’te doğdu. Heybeliada Bahriye Mektebini bitirdi. Kısa bir süre subaylık ve öğretmenlik yaptı. Çeviriler yaptı, şiirler yayımladı, kitapları birçok dile çevrildi. Nâzım Hikmet, modern Türk şiirinde serbest nazmın öncülerindendir. İlk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, daha sonra serbest nazma yönelmiştir. Şiirlerinde toplumsal konuları, sorunları, sade bir dille ele almış; memleket, barış, özlem, ölüm, aşk temalarını işlemiştir. Bazı şiirlerinde manzum hikâye tekniğini kullanmıştır. Şiire farklı biçimsel özellikler getirmiştir. Uzun dizeleri kırarak içeriği yansıtacak yeni biçimsel arayışlara yönelmiştir. Şiir, tiyatro, roman, masal, fıkra, senaryo ve mektup türlerinde eserler vermiştir. Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Kurtuluş Savaşı Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları adlı şiir kitapları tanınmış eserlerindendir.

 

ELSA’NIN GÖZLERİ

Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de

Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm

Orada bütün ümitsizleri bekleyen ölüm

Öyle derin ki her şeyi unuttum içlerinde

Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde

Sonra birden güneş çıkar o bulanıklık geçer

Yaz meleklerinin eteklerinden bulutlar biçer

Göklerin en mavisi buğdaylar üzerinde

Karanlık bulutları boşuna dağıtır rüzgâr

Göklerden aydındır gözlerin bir yaş belirince

Camın kırılan yerindeki maviliğini de

Yağmur sonu semalarını da kıskandırırlar.

……………………………

Ben bu radiumu bir pekbilent taşından çıkardım

Benim de yandı parmaklarım memnu ateşinde

Bulup yeniden kaybettiğim cennet ülke

Gözlerin Peru’mdur benim Golkond’um, Hindistan’ım

Kâinat paramparça oldu bir akşam üzeri

Her kurtulan ateş yaktı üstünde bir kayanın

Gördüm denizin üzerinde parlarken Elsa’nın

Gözleri Elsa’nın gözleri Elsa’nın gözleri.

Louis Aragon, Aşk Şiirleri, Türkçesi: Orhan Veli, Yayıma Hazırlayan: Fahri Özdemir

 

Elsa’nın Gözleri adlı şiiri Yayla Dumanı, Kaldırımlar, Kızılırmak Kıyıları, Yaşamaya Dair adlı metinlerle tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.

 

Tür

Biçim

Üslup

İçerik

Elsa’nın Gözleri

Şiir

Serbest nazımla yazılmıştır. Bentlerle yazılmıştır. Kendine ait uyak örgüsü , kafiye ve redifleri vardır.

Lirik bir duyguyla yazılmıştır.

 

Yayla Dumanı

Şiir

Heceyle yazılmıştır. Dörtlükler kullanılmıştır. Kendine ait uyak örgüsü , kafiye ve redifleri vardır.

Pastoral tarzda yazılmıştır. Kısa kelimeler vardır

Doğa ve tabiat sevgisi anlatılmıştır.

Kaldırımlar

Şiir

Heceyle yazılmıştır.Dörtlükler kullanılmıştır. Kendine ait uyak örgüsü , kafiye ve redifleri vardır.

Lirik tarzda yazılmıştır. İmgeler ve söz sanatlarıyla dolu bir üslubu vardır.

Yalnızlık duygusu kaldırımlarda yani sokakta yaşayan kişiler üzerinden verilmiştir.

Kızılırmak Kıyıları

Şiir

Serbest nazımla yazılmıştır. Bentler kullanılmıştır. Ahengi

 sağlamak için aliterasyon ve asonanslar kullanılmıştır.

Satirik tarzda yazılmıştır. Kısa cümleler oldukça fazladır.Anlatımda yalınlık oldukça dikkat çekicidir.

Anadolu’nun  unutulması ve aydınlar tarafından yanlış değerlendirilmesi

Yaşamaya Dair

Şiir

Serbest nazımla yazılmıştır. Bentler kullanılmıştır. Ahengi

 sağlamak için aliterasyon ve asonanslar kullanılmıştır.

Didaktik tarzda yazılmıştır. Hitabet havası vardır. Miting meydanındaki konuşma üslubuyla dikkat çeker.

Ölümsüzlüğü yakalamak için yaşamak gerektiği anlatılıyor.