9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 137

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 137. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Aslanla Fare, kurmaca bir gerçeklikle, eğitici amaç gözetilerek yazılmış manzum bir fabldır. Eserde insanlar arasında geçebilecek olaylar, sembolik kahramanlar aracılığıyla aktarılmıştır. Yer ve zaman ikinci plandadır. Yalın bir dille yazılan fablda teşhis ve intak sanatları ile anlatma tekniğinden ve öyküleyici anlatım biçiminden yararlanılmıştır.

Fablın Yapısı

Fabllar; serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur:

 Serim: Kişiler kısaca tanıtılır, olayın geçtiği çevre belirtilir, olay başlatılır.

 Düğüm: Çatışma ortaya konur ve olay düğümlenir. Olayın ayrıntılarına girilir. Merak duygusu yoğunluk kazanır.

 Çözüm: Düğüm çözülür, çatışma sona erer. Olay genellikle beklenmedik bir sonuca bağlanır.

 Öğüt: Olayla ilgili ana fikir öğüt biçiminde verilir. Bu öğüt daha çok bir atasözü ile ortaya konur.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Aslanla Fare adlı fablın konusunu ve temasını bulunuz.

                 Teması, iyilik eden iyilik bulur.

            Konusu, Aslan’în fareye acıyarak ona iyilik yapar. Bu iyiliği daha sonra tuzağa düştüğünde işe yarar. Fare de tuzağa düştüğü file kemirerek onu kurtarır.

 2. Fablda verilen mesajla olay arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Mesajlar olaylar verilir. Doğru olaylar doğru mesajlara varır. Burada olayla mesaj arasında da gayet uyum söz konusudur. 

3. Fabllarda verilen mesajların dünyanın her yerinde geçerli olması bu türün hangi özelliğini gösterir?Açıklayınız. 

                Dünyanın her yerinde geçerli olması yani evrensel olması zaman ve mekan verilmez. Aynı zamanda bu mesajlar çocuklara hayvanlar üzerinden verilir. 

4. La Fontaine’den alınan fablın bölümlerini (serim, düğüm, çözüm, öğüt) gösteriniz. 

                Serim: Aslan’ın fareye iyilik etmesi

            Düğüm: Aslan’ın tuzağa düşmesi

            Çözüm:Farenin gelip düştüğü tuzaktan aslanı kurtarması

            Öğüt:Baş tarafta herkese yardım etmeli diyerek vermiştir. 

5. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyiniz.

            3. kişi anlatımı yapılmıştır.Gözlemci bakış açısı kullanılmıştır.

6. Harnâme ile Aslanla Fare metinlerini tür, biçim, içerik ve anlatım teknikleri bakımından karşılaştırınız.

 

Harname

Aslanla Fare

Tür

Şiir /Fabl

Şiir /Fabl

Biçim

Mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.

Serbest nazımla yazılmıştır.

İçerik

Elindekiyle yetinmeyip daha fazla isteyen ve sonucunda boynuz ve kulağından olan eşeğin durumu anlatılır.

Aslan’ın  fareye yaptığı iyilik sonucunda gün gelir fare de aslana iyilik yapar.

Anlatım Teknikleri

Alegorik bir anlatım tekniği vardır.

Hayvanlar üzerinden bir anlatım tekniği vardır.

 

7. Masal ve fabl türlerini karşılaştırarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

 

Masal

Fabl

Masalların çoğu sonradan yazıya geçirilmiştir.

Fabllardan bazıları yazar belli bazıları da anonimdir.

Masallar genellikle düzyazı şeklindedir.

Fabllar genellikle manzum şekildedir.

Masallar genellikle bir tekerlemeyle başlar.

Fabllarda bu tekerleme bulunmayabilir.

Masallarda  öğüt bölümü vardır.

Fabllarda öğüt bölümü vardır.