9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 144

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 144. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Bu masalın planını oluşturan bölümleri aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Döşeme

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içindeyken köylerin birinde bir Keloğlan ile anası yaşarmış.

Serim

Keloğlan ve annesinin tanıtıldığı bölüm.Annesinin Keloğlan’a ekmek verip çalışmaya göndermesi.

Düğüm

Keloğlan, ekmeği bırakıp koyun aldığı, koyunu bırakıp halı aldığı , halı bırakıp gelin aldığı bölüm. Buradaki olaylarda merak unsuru vardır.

Çözüm

Keloğlan’ın gelin diye şeyin kabak çıkması ve kabağın Keloğlan’ın başında parçalanması.

Dilek

Onlar orada kaldı; safalarını süpür, muratlarını ersinler.

 2. Metnin yapı unsurları ile ilgili neler söylenebilir?

 Kişiler: Keloğlan, Annesi,Çoban,Kervancıbaşı,Düğün sahibi

Olay örgüsü:

·         Keloğlan’ı annesi çalışması eline ekmek verip göndermesi

·         Keloğlan ekmeği çobana emanet edip 3 gün sonra geldiğinde emanetine karşılık koyunu çalması

·         Keloğlan koyunu Kervancıbaşına emanet edip 3 gün sonra geldiğinde emanetine karşılık halı çalması

·         Keloğlan halıları düğün sahibine edip 3 gün sonra geldiğinde emanetine karşılık gelini çalması

·         Keloğlan çaldığı gelinin kabak çıkması ve başında parçalanması

Mekân: Köy yeri, kervan gibi belirli olmayan  bugün için bilinmeyen yerler.

Zaman: Bilinmeyen zaman. (Evvel zaman içinde..)

3. Masalda mekân ve zamanın değişimi nasıl verilmiştir?

 Masallarda yer ve zaman çok baskın değildir. Hatta bazı masallarda verilmez.

4. Masaldaki olağanüstülüklerle ilgili neler söylenebilir?

                 Bu masalda döşeme dışında olağanüstülük yoktur.

5. Masalda geçen edat ve bağlaçları bularak bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

 Edatlar:

 •  olacak gibi değil!: değil edatı
 • güne kadar: kadar edatı
 • Koyununu aldığım gibi: gibi edatı
 • Halılarını aldığım gibi: gibi edatı
 • gelinini aldığım gibi: gibi edatı
 • elinden tuttuğu gibi geldiği: gibi edatı
 • durmuyor mu: mu edatı

Bağlaçlar

 • Keloğlan ile anası: ile bağlacı
 • bakar ki olacak : ki bağlacı
 • Git sen de: de bağlacı
 • söylüyor ve çekip gidiyor. : ve bağlacı
 • Bakar ki ne: ki bağlacı
 • Git de elini: de bağlacı 

6. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Duyulan geçmiş zamanla anlatılması

B) Eğitici özellik taşıması

C) Millî duygulara yer vermesi

D) Sonradan yazıya geçirilmesi

E) Kahramanların olağanüstü özellik taşıması