9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 159

 Romanın Hikâyeden Ayrılan Yönleri

• Romanda olaylar zinciri söz konusu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.

• Romanda kişi kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir.

• Romanda zaman hikâyedekine göre daha geniştir.

• Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.

• Romanda kişi ve mekân betimlemeleri hikâyedekine göre daha ayrıntılıdır.

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yaprak Dökümü romanındakine benzer olaylar günümüzde de yaşanabilir mi? Tartışınız.

KESİNLİKLE yaşanabilir.

 2. Romandaki değer yargıları günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte midir? Tartışınız.

 Ahlak,namus , edep,aile,birlik ve beraberlik  gibi değer yargıları halen günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

 3. Modern hayat, roman kahramanlarınca nasıl anlaşılmıştır?

Modern hayat, roman kahramanlarına göre rahat yaşam, gezmek, eğlenmek ve sorumluluk almamak olarak algılanmıştır.

 4. Metinde geçen “kezalik, arız olmak, iktifa etmek, rikkat, sirayet etmek” kelimelerinin doğru telaffuzuna yönelik çalışmalar yapınız.

Cevabı size kalmış.

 5. Yaprak Dökümü adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

Açık ileti

Örtük ileti