9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 230

 Monografi: Sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine, ayrıntılı olarak anlatan yazılardır. Monografiler bir kişi, yer, eser, olay, konu hakkında yazılabilir.

Öz geçmiş / CV: Kişinin, hayatındaki önemli evreleri; elde ettiği bilgi, beceri ve tecrübeleri kendi ağzından anlattığı yazı türüdür. Öz geçmiş, çoğunlukla bir iş başvurusunda, kişinin kendini tanıtmak

için başvuru yaptığı kurum ya da kuruluşa verilmek üzere yazılır. Öz geçmiş, kişinin öğrenim durumunu, iş tecrübelerini, özelliklerini eksiksiz olarak yansıtmalıdır.

Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi’nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.

Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtan portreye fiziksel portre; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatan portreye de ruhsal portre denir. Portrelerin çoğunda bu iki türün özellikleri bir arada bulunur.

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız.

 

Alanında tanınmış biri tarafından kendi hayat hikayesini anlatması bu metnin otobiyografi olmasını sağlamıştır. Yani yazarın kendi hayatını kendisi anlatması önemlidir otobiyografide.

 

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz.

 

            Ben merkezli bakış açısı kullanılmıştır.

 

3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız.

 

            Metnin konusu Abidin Dino’nun hayat hikayesidir ki hedef kitlesi Abidin Dino’nun hayranları ve sevenleridir. Onun yaşam öyküsünü merak edenlerdir.

 

4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 

                Açıklayıcı Anlatım :Ailesi hakkında kısa bilgiler vermesi. Yani doğrudan bilgi aktarımı yapılması.

            Betimleme ve Öyküleme: “Kütüphane odasında bir sürü kitap, hayret hepsi döne dolaşa Cenevre Odasına gelmişler gerisin geriye. Bir sürü misafirin kartviziti. İstanbul’dan getirilmiş tespihler, Beykozlar, Dolmabahçe Sarayı’na benzer gümüş bir reçel takımı, bektaşitaşı, Celal Paşa’nın, Abidin Paşa’nın büyük boy bir yağlıboya resmi. İstanbulin giymiş. Sivri sakallı, cin gözlü, kulakları çok büyük. Bir eli (güzel elli Abidin Paşa derlermiş ona Beşiktaşlı hanımlar), “tabure”ye dayalı.”metninde betimleme ve öyküleme vardır.

            Benzetme :İsviçre, daha doğrusu Cenevre, korkunç bir fırtınanın ortasında bir sal, bir sığınak.” cümlesiyle İsviçre’yi sal ve sığınağa benzetmiş.

Karşılaştırma:İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın, bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır…” cümlesiyle İsviçre’nin yazını ve kışını karşılaştırmıştır.

Tanık Gösterme:

Örnekleme:Montrö’nün dağ tepesinde, dikey tırmanış vagonları ile (finiculaire) ulaşılan Territé yaylasında büyük oteller “bizimkilere” benzer insanlarla doluydu: Rusya’dan, İspanya’dan, İtalya’dan Hindistan’dan, Yunanistan’dan, Arabistan’dan gelip Avrupa’ya yerleşmişler.” derken İtalya,Hindistan,Yunanistan örneklemeleri yapılmıştır.

 

5. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, beğeninizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevabı size kalmış.

 

6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz.

 

                Yazar anlatımında direkt bilgi vermeyi değil de tahkiye ederek anlatım yolunu tercih etmiş. Betimleme ve öyküleme yolunu kullanmış. Eksiltili cümleler çok fazladır.

 

7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

 

Cenevre

Cahit Sıtkı

Tür

Otobiyografi

Biyografi

Biçim

Düzyazı

Düzyazı

Üslup

Eksiltili cümleler kullanılmış. Betimleme ve öyküleme yapılmış. Ben merkezli anlatım var.Düşünceyi geliştirme yollarından açıklama, betimleme, karşılaştırma, benzetme.. kullanılmıştır.

Direkt bilgi aktarımı yapılmıştır. Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. O kişi anlatımı vardır.

Düşünceyi geliştirme yollarından açıklama, betimleme, karşılaştırma, benzetme.. kullanılmıştır.

İçerik

Abidin Dino’nun hayatı

Cahit Sıtkı’nın hayatı

 

Yazarın Biyografisi

Abidin Dino (1913-1993): İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İsviçre ve Fransa’da geçti. 1925 yılında ailesiyle birlikte döndüğü İstanbul’da Robert Kolej’de öğrenim görmeye başladı. Resim sanatına olan ilgisi nedeniyle buradaki öğrenimini yarıda bıraktı. İlk çizimleri dönemin çeşitli dergilerinde yayımlandı. Eski Sovyetler Birliği’nde sinema eğitimi aldı. Daha sonra Paris’e gitti. Paris’te dönemin önemli şair ve ressamlarıyla tanıştı. 1939’da yurda döndü. Resimlerinde halktan kişileri özgün desen ve çizgilerle yansıttı. Sanatçı yurtdışında çeşitli ülkelerde sergiler açtı. Ressamlığıyla öne çıkan sanatçı heykel, karikatür, tiyatro, şiir, öykü gibi sanatın farklı dallarıyla da ilgilendi. Kısa Hayat Öyküm, Sensiz Her Şey Renksiz, Yeditepe Öyküleri sanatçının başlıca eserleridir.