9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 230

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 230. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cenevre adlı metnin otobiyografi olmasını sağlayan özellikler nelerdir? Açıklayınız. 

Alanında tanınmış biri tarafından kendi hayat hikayesini anlatması bu metnin otobiyografi olmasını sağlamıştır. Yani yazarın kendi hayatını kendisi anlatması önemlidir otobiyografide. 

2. Metinde yazarın bakış açısını belirleyiniz. 

            Ben merkezli bakış açısı kullanılmıştır. 

3. Cenevre adlı metin ile metnin konusu ve hedef kitlesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayınız. 

            Metnin konusu Abidin Dino’nun hayat hikayesidir ki hedef kitlesi Abidin Dino’nun hayranları ve sevenleridir. Onun yaşam öyküsünü merak edenlerdir.

 4. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz. 

                Açıklayıcı Anlatım :Ailesi hakkında kısa bilgiler vermesi. Yani doğrudan bilgi aktarımı yapılması.

            Betimleme ve Öyküleme: “Kütüphane odasında bir sürü kitap, hayret hepsi döne dolaşa Cenevre Odasına gelmişler gerisin geriye. Bir sürü misafirin kartviziti. İstanbul’dan getirilmiş tespihler, Beykozlar, Dolmabahçe Sarayı’na benzer gümüş bir reçel takımı, bektaşitaşı, Celal Paşa’nın, Abidin Paşa’nın büyük boy bir yağlıboya resmi. İstanbulin giymiş. Sivri sakallı, cin gözlü, kulakları çok büyük. Bir eli (güzel elli Abidin Paşa derlermiş ona Beşiktaşlı hanımlar), “tabure”ye dayalı.”metninde betimleme ve öyküleme vardır.

            Benzetme : “İsviçre, daha doğrusu Cenevre, korkunç bir fırtınanın ortasında bir sal, bir sığınak.” cümlesiyle İsviçre’yi sal ve sığınağa benzetmiş.

Karşılaştırma: “İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın, bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır…” cümlesiyle İsviçre’nin yazını ve kışını karşılaştırmıştır.

Tanık Gösterme:

Örnekleme: “Montrö’nün dağ tepesinde, dikey tırmanış vagonları ile (finiculaire) ulaşılan Territé yaylasında büyük oteller “bizimkilere” benzer insanlarla doluydu: Rusya’dan, İspanya’dan, İtalya’dan Hindistan’dan, Yunanistan’dan, Arabistan’dan gelip Avrupa’ya yerleşmişler.” derken İtalya,Hindistan,Yunanistan örneklemeleri yapılmıştır.

5. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, beğeninizi gerekçelendirerek ifade ediniz.

Cevabı size kalmış. 

6. Metinde yazarın anlatım tutumunu değerlendiriniz. 

                Yazar anlatımında direkt bilgi vermeyi değil de tahkiye ederek anlatım yolunu tercih etmiş. Betimleme ve öyküleme yolunu kullanmış. Eksiltili cümleler çok fazladır. 

7. Cenevre adlı metni Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik yönünden karşılaştırınız.

 

Cenevre

Cahit Sıtkı

Tür

Otobiyografi

Biyografi

Biçim

Düzyazı

Düzyazı

Üslup

Eksiltili cümleler kullanılmış. Betimleme ve öyküleme yapılmış. Ben merkezli anlatım var.Düşünceyi geliştirme yollarından açıklama, betimleme, karşılaştırma, benzetme.. kullanılmıştır.

Direkt bilgi aktarımı yapılmıştır. Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. O kişi anlatımı vardır.

Düşünceyi geliştirme yollarından açıklama, betimleme, karşılaştırma, benzetme.. kullanılmıştır.

İçerik

Abidin Dino’nun hayatı

Cahit Sıtkı’nın hayatı