9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 238

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 238. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 Biyografilerde anılardan yararlanılmaz. (Y)

“Galatasaray Lisesinde, ömrü boyunca yakın dost olacağı şair ve yazar Ziya Osman Saba ile tanıştı.” cümlesinde edat ve bağlaç kullanılmıştır. (D)

ki bağlacı belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki kelimelerinde kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. (D)

 5 NOLU ÇIKIŞ  

İSTERSENİZ DİĞERLERİNİ DE YAPALIM

 Otobiyografide anlatıcı birinci kişidir.(D)

Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulur.(Y)

Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ adlı eseridir.(Y)

 “Cahit Sıtkı’da, elbette bütün yenileşme şiirimizde olduğu gibi, batıdan esen yellerin kokularını almak olağandır.” cümlesinde geçen gibi edatı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır.(D)