9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 238

 12. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 

Biyografilerde anılardan yararlanılmaz. (Y)

“Galatasaray Lisesinde, ömrü boyunca yakın dost olacağı şair ve yazar Ziya Osman Saba ile tanıştı.” cümlesinde edat ve bağlaç kullanılmıştır. (D)

ki bağlacı belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki kelimelerinde kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. (D)

 

5 NOLU ÇIKIŞ

 

 

İSTERSENİZ DİĞERLERİNİ DE YAPALIM

 

 

 

Otobiyografide anlatıcı birinci kişidir.(D)

Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulur.(Y)

Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ adlı eseridir.(Y)

 “Cahit Sıtkı’da, elbette bütün yenileşme şiirimizde olduğu gibi, batıdan esen yellerin kokularını almak olağandır.” cümlesinde geçen gibi edatı cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır.(D)