9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 254

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 254. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar

Muhatap (Kurum / Makam): Dilekçenin muhatabı olan kurumun / makamın adı satırı ortalayacak şekilde yazılır. 

Kendini Takdim: Dilekçeyi yazan, dilekçeyi sunduğu kurumla ilgisini belirtecek şekilde kendini kısaca tanıtır.

 Sorun ve Talep (İstek / Şikâyet): Kuruma iletilmek istenen sorun, şikâyet ve kurumdan talep belirtilir.

 Saygı İfadesi: Metin “arz ederim” saygı ifadesi ile bitirilir.

 Tarih: Metin bölümünden sonra yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla yazılır.

 İmza: Yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır. 

Ad-Soyad: Yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır. 

İletişim Bilgileri: Yazı alanının soluna iş veya ikametgâh adresiyle diğer iletişim bilgileri yazılır. 

Ek (varsa): Dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler varsa yazı alanının sol alt kısmına “Ek:”

yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır.