9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 253

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 253. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YAZMA ÇALIŞMALARI

a. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Mektup Yazma Aşamaları

1. Amaç ve Muhatabı Belirleme: Öncelikle mektubun yazılma amacı ve yazılacağı kişi, kurum vb. belirlenir. Mektupta kullanılacak dil ve üslup, mektubun amacına ve muhatabına göre belirlenir.

 2. İçeriği Belirleme: Bu aşamada mektubun konusu yani mektupta nelerin anlatılacağı belirlenir. Anlatılacak konular taslak hâlinde uygun bir sıraya konur.

 3. Hitap İfadesini Yazma: Mektup; yazıldığı kişi veya kurumun niteliğine, yazan kişiyle muhatabın ilişkisine uygun bir hitapla başlatılır. Hitap ifadesinden sonra virgül (,) konur. 

4. Kendini Tanıtma: Mektubu yazan kişi adını, soyadını, mesleğini vb. belirterek kendini kısaca tanıtır. 

5. İçeriği Yazma: Bu aşamada ikinci aşamada belirlenen ve belirli bir sıraya konulan içerik yani konu yazılır. Mektubun en geniş ve ayrıntılı bölümüdür. Mektubun yazılma nedenine, konunun çeşitli yönlerine, konuyla ve muhatapla ilgili duygu ve düşüncelere yer verilir. Varsa muhataptan istenenler dile getirilir. Mektubun asıl bölümüdür. İçerik yazılırken mektubun türüne, muhatapla mektup yazarı arasındaki ilişkinin düzeyine uygun bir dil ve üslup kullanılır.

 6. Selam, Sevgi, Saygı İfadesi Kullanma: Mektubun türüne, mektup yazan kişiyle muhatap arasındaki ilişkinin düzeyine ve niteliğine uygun bir selam, sevgi veya saygı ifadesi kullanılarak mektuba son verilir. 

7. Ad-Soyad, Tarih, İmza, Adres Yazma: Mektubun sağ üst köşesine tarih, sol alt köşesine adres yazılır. Sağ alt köşeye ad, soyad yazılır ve imza atılır.

 8. Dil, Yazım ve Noktalama Hatalarını Düzeltme: Mektup baştan sona incelenerek, varsa, mektup metnindeki dil, yazım ve noktalama hataları düzeltilir. 

9. Mektubu Gönderme: Mektup metninin yazıldığı kâğıt, düzgün bir şekilde katlanıp bir zarfın içine konur, zarfın arka yüzünün sol üst köşesine gönderenin adı ve adresi yazılır. Zarfın sağ alt köşesine alıcının adı ve adresi yazılır, sağ üst köşesine ise pul yapıştırılır ve mektup postaya verilir.

Dilekçe

Dilekçe, bir isteğin bildirilmesi veya bir şikâyetin iletilmesi amacıyla kişilerin resmî makamlara sunduğu durum bildiren yazıdır. Dilekçe; çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına bilgisayar veya daktiloyla yazılabileceği gibi silinmez kalemle, okunaklı el yazısı ile de yazılabilir. Dilekçede söz konusu istek veya şikâyet öz olarak belirtilir, gereksiz ayrıntılara girilmez. Sade ve resmî bir dil kullanılır, yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilir. Dilekçede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.