9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 252

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 252. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CHILLER’E

Oberrossla, 3(4) Nisan 1801

Yakında görüşmek dileğiyle, Weimar’a dönüşünüzü kutlarım; artık ya siz beni ararsınız, ya da ben kente gelir, sizi ararım.Burada kalışımdan çok kıvançlıyım; günlerimi açık havada geçirirken günlük yaşamın çeşitli sorunları ile uğraşarak oyalanıyor ve böylece içimde, çoktan unuttuğum, bir gevşeme ve rahatlama duyuyorum.

Son mektubunuzdaki sorunlara gelince, ben fikirlerinizi tümü ile paylaşmakla kalmıyor, daha da ileri gidiyor, deha’nın, deha olarak yarattığı her şeyi, bilinçsiz (bilinç dışı) yaptığını ileri sürüyorum. Deha sahibi insanın aklını kullanarak yaptığı işler olabilir, alışılagelmiş düşüncelerle ya da edinmiş olduğu kanılarla… Ama bunlar önemsiz şeylerdir. Dehanın yarattığı hiçbir yapıt yoktur ki sonradan üzerinde düşünülerek ya da benzer yöntemlerle sonradan düzeltilebilsin, ya da yanlışlarından arınabilsin… Ancak Genie’nin kendisi, yapıtı üzerinde düşünmek ve uğraşmakla, giderek kusursuz yapıtlar ortaya koyacak aşamaya ulaşabilir. Kişinin dehası, yüzyılın dehası oranında gelişir.

Gelelim şu son günlerde ozanlara yapılan sataşmalara:

Ozandan beklediklerini bir bir sayıp dökmekle istedikleri gibi bir ozan çıkaracaklarını sanıyorlarsa çok aldanıyorlar. Şiir sanatı, şiiri yaratanda kendine öz, iyimserlik dolu, gerçeğe gönül vermiş, dar sınırlı bir tutum ister ki, asıl yetkinlik de bunun ardında gizlidir. Dışardan gelen her türlü baskı bu temiz gücü yok edecektir ve bundan sonra şiir, şiir olmaktan çıkar, ve -ne yazık ki- son zamanlarda karşılaştığımız ve şiirden başka her şeye benzeyen birtakım ürünler şiir adı ile ortaya dökülüyor. Şiire yakın olan diğer dallarda da, genellikle tüm sanat alanlarında da, bu böyledir.

İşte benim -kendime göre- en içten inancım, bu.

Goethe

Dünya Yazınından Seçilmiş Mektuplar, Derleyen: İnci Asena

Goethe’nin Schıller’e yazdığı yukarıdaki mektubu, Sabahattin Eyüboğlu’nun ve Attilâ İlhan’ın yazdığı mektuplarla tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız. 

 

Goethe’nin Schıller’e yazdığı mektup

Atilla İlhan’ın Mektubu

Tür

Edebi mektup

Edebi mektup

Biçim

Düzyazı

Düzyazı

Üslup

Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

İçerik

Deha ile ilgili görüşleri

Sanatın bir bütün olduğu

  Dil Bilgisi

1. Attilâ İlhan’ın mektubunda geçen fiilleri bulunuz. Bulduğunuz fiillerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

tanışmak=durum fiili

olmak=durum fiili

almak=iş fiili

gelmek=durum fiili

vazgeçmek=durum fiili

düşünmek= durum fiili

izlemek=iş fiili

görmek=iş fiili

çırpınmak=durum fiili

yayımlamak=iş fiili

 2. Şikâyetnâme adlı metindeki günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Metin baştan sona günümüzden uzak bir şekilde yazılmıştır. Osmanlıca kelime ve terkiplerle yazılmıştır.

 3. Babacığım,

Sabri Esat’ın odasından yazıyorum. Sınavlar bitti. Tam iki sertifikamı da alarak lisansiye oldum. Param olsa bu iyi haberi size telgraflardım. Paris’e hareket etmek için müfettişe yazdığım bir mektubun cevabını bekliyorum. Birkaç güne kadar gelir. Müsaadesiz hareket edenlere kızıyor. Yoksa hemen Paris’e giderdim.

Yukarıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

Virgül=Hitaplardan sonra kullanılır. (Babacığım,)

Nokta=Tamamlanmış yargı bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. (Sabri Esat’ın odasından yazıyorum. Sınavlar bitti.)

Kesme İşareti= Özel isimlerden sonra çekim eklerini ayırmada kullanılır. (Paris’e)