9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 251

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 251. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Ahmet Cevdet Paşa’nın Bosna’ya görevli olarak gönderilip eşinden ve çocuklarından uzakta geçirdiği dönemde eşi Adviye Hanım, Paşa’ya mektup yazarak dönmesini ya da kendilerini de Bosna’ya götürmesini istemektedir. Paşa, eşinden sabırlı olmasını istemekte, görevi son bulunca döneceğini bildirmektedir. Mektupta şiirsel bir üslup ile anlatma tekniği kullanılmıştır.

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı mektubun türünü belirtiniz.

 Özel mektuptur.

 2. Ahmet Cevdet Paşa, mektupta nelerden yakınmaktadır?

 Eşinin araba istemesinden şikayet etmektedir.

 3. Mektubun bölümlerini, bu bölümlerde anlatılanları belirleyiniz.

 Giriş Bölümü: hitap ile başlamaktadır.

Gelişme Bölümü: Şikayetini dile getirmiştir.

Sonuç Bölümü: iyi niyet temennisiyle biter. 

4. Mektubun dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. 

Genellikle sade bir dille yazılsa arasıra Osmanlıca kelimeler kullanılmıştır. İfadeler samimidir. 

5. Şikâyetnâme ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektuplarını yazıldıkları dönemin edebî, siyasi, toplumsal ve kültürel şartlarının etkileri bakımından değerlendiriniz.

 

 

Ahmet Cevdet Paşa’nın

Şikâyetnâme

Siyasi

Haremden bahsetmektedir. Osmanlı devlet sistemi vardır

Vakıf sisteminden bahsedilmektedir.

Toplumsal

At arabaları kullanılmaktadır.

Toplumsal paylaşım azalmış. Fuzuli’ye maaş vermek istemezler.

Kültürel

—–

—-

Edebi

Daha anlaşılır ve edebi dil kullanılmıştır.

Sanatsal ve ağır bir dil kullanılmıştır.

 6. Şikâyetnâme’nin yazılış sebebiyle Fuzûlî’nin hayatı arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 Fuzuli, yaşamını yazarak geçinen biridir. Kendisine verilen maaşı almak ister. Alamayınca durumu padişaha edebi mektupla yazar. 

7. Şikâyetnâme ile Ahmet Cevdet Paşa’nın mektubunu tür, biçim, üslup, anlatım tekniği ve içerik bakımından aşağıdaki tabloda karşılaştırınız. 

 

Şikâyetnâme

Ahmet Cevdet Paşa’nın mektubu

Tür

Edebi mektup

Özel mektup

Biçim

Düzyazı

Düzyazı

Üslup

Osmanlıca ağır ve ağdalı bir dil kullanılmış.Terkipli bir dil vardır.

Daha sade bir dili vardır. Az da olsa terkipler bulunur.

Anlatım tekniği

Açıklama

Açıklama

İçerik

Alamadığı maaşın şikayeti

Eşine yazdığı ve şikayetlerini dile getirdiği mektup