9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 249

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 249. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şikâyetnâme adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz. 

Edebi mektuptur. 

2. Memurlar, Fuzûlî’ye bağlanan maaşı ödememelerini hangi gerekçelere bağlıyorlar? Belirtiniz. 

Çeşitli gerekçelerle vermek istemezler. Vakıf harcamalarından arta kalırsa veririz diye başından gönderirler.

 3. Mektuptaki şiirsel ögeleri gösteriniz. 

Seciler vardır. Düzyazıdaki kafiyeler söz konusudur. vebâldür, helaldur… gibi cümle sonlarındaki ifadeler secilerdir.

 4. Şikâyetnâme’deki dil ve anlatım özelliklerini belirtiniz.

Dil ağırdır. Osmanlıca kelime ve terkiplerden oluşmuştur.