9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 258

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 258. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

12 Kasım 1931 Salı

Kurtdereli Mehmet pehlivan,

Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle

izah ettiğini de öğrendim: “Ben her güreşte arkamda Türk Milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar çok memnun olduğumu anlarsın.

 Gazi M. Kemal

1-3. soruları, Mustafa Kemal Atatürk’ ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yazdığı yukarıdaki mektuba göre cevaplayınız.

 1. Mektubun türü ve bu mektup türünün özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Özel mektup,edebi mektup,Resmi (dilekçe) ve iş mektubu olmak üzere 4’e ayrılır.

 2. Bu mektupta mektup türünün hangi şekil özellikleri belirlenebilir?

 1.Tarih

2.Hitap cümlesi

3.Konu

4.Kimden Geldiği

 3. Bu mektupta geçen fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz.

tanıdım=iş fiili

öğrendim= iş fiili

düşünürüm=durum fiili

beğendim=iş fiili

kaydediyorum=iş fiili

anlarsın=iş fiili