9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 261

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 261. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10. I. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler küçük harfle başlar.

II. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

III. Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimede herhangi bir ses olayı oluşmazsa ayrı yazılır.

IV. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.

V. Alt, üst, ön, iç, dış, vb. sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 11.

Babacığım,

Tevfik Beyin bol tarafından verdiği umutları vaktiyle size yazmıştım. Şu eski müfettiş bey de buradan ayrıldıktan sonra eminim adımı bile hatırlayamamıştır. Neyse yeni müfettiş beyle birkaç gün önce tanışmış olmaklığımız bize bir o kadar umut verdi. Meğer bizim işin “kitapta yeri varmış!”

Yasanın galiba 20. maddesine göre Avrupa’da bir yıl kalan öğrenci, hükümet öğrencisi olabilirmiş.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bu metin hangi mektup türüne ait özellikler taşımaktadır?

A) İş mektubu

B) Tebrik mektubu

C) Edebî mektup

D) Resmî mektup

E) Özel mektup

12. E-posta ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) E-postada ileti, birden çok alıcıya gönderilebilir.

B) E-posta özel mektup ve iş mektubu olarak kullanılmaz.

C) İletide tarih ve saat otomatik olarak eklenir.

D) E-postalar, kurumsal ve kişisel olabilir.

E) Yazıyla birlikte resim, ses ve video gibi ek dosyalar gönderilebilir.