9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 260

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 260. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

6. (I) Gazeteleri her cuma muntazaman alıyorum. (II) Her gazeteyi aynı alâka ile okuduğum için tenkit etmeye hâl ve mecal bulamıyorum. (III) Fakat ne olursa olsun bugün biraz sana daha ciddî olarak yapılan işlerden bahsetmek isterim. (IV) Şimdiye kadar çıkan üç nüshada kendimce kıymetli bulduğum üç yazı var. (V) Biri senin Meşale edebiyatı hakkındaki makalen ki cidden özlü ve çalışılmıştı.

Sabri Esat Siyavuşgil, Güzel Yazılar Mektuplar

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi basit çekimlenmiştir.

B) II. cümlenin yüklemi, kurallı bileşik bir fiildir.

C) III. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.

D) IV. cümle, içinde ad tamlaması bulunan bir isim cümledir.

E) V. cümledeki “çalışılmıştı” fiili edilgen çatılıdır.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) İnceleme sonucu iki ay içinde tarafınıza bildirilecektir.

B) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır.

C) Ama yazmadan da edemedim işte.

D) Sınavlarım iyi geçmeseydi çok üzülecektim

D) Halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz.

 8. “Halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu!”

cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birleşik çekimlidir.

B) Ek fiil almıştır.

C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

D) Birleşik yapılı bir fiildir.

E) Şart kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir.

9. REİS BEY — (Mahkûma.) Evet( ) Size ait olan bu ceket Londra malıdır( ) Tahsilinizi yarım bırakıp döndüğünüz yerin malı( ) Kupon kumaş( ) İstanbul’da kimsede bulunması ihtimali yok… Bir parçası

da, boğuşma sırasında kadın tarafından koparılmış.

Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri

sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (…) B) (!) (.) (.) (…)

C) (!) (.) (,) (…) D) (.) (.) (…) (.)

E) (!) (.) (…) (…)