9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 266

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 266. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Günlük türü ile anı türü birbirine benzemekle birlikte bu türlerin başlıca farkları şunlardır:

Olaylar günü gününe yazılır.

Olayların üzerinden belli bir süre geçtikten

sonra yazılır.

Genelde yazan kişinin kendisi ve çevresiyle sınırlıdır.

Başkalarının hayatından da kesitler bulunur.

 

Olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Olaylar hatırlandığı kadarıyla anlatılır.

 

Genellikle içe dönük bir anlatım söz konusudur.

Hem içe hem dışa dönük anlatım yer alır.

 

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. Nurullah Ataç’ın günlüklerini dil ve anlatım özellikleri yönünden değerlendiriniz.

 Bir kavram üzerine (İstanbul,anlamak..gibi) durmuş ve bunları kendi dünyasına göre yorumlamış. Dili sade ve akıcı bir olmakla birlikte nadiren de olsa eski ya da farklı kelimeleri kullanmak istemiştir: konuşurun, balıda,salkı gibi.

 2. Yazar ilk günlükte söz ettiği İlhan Geçer’e niçin cevap yazmak istemiş olabilir? Açıklayınız.

 İlham Geçer ‘in eleştirilerine ki sanat ile ilgili eleştirilerine cevap olsa gerek .

 3. 10 Mart tarihli günlüğün konusunu belirleyiniz.

 Yazmak ile ilgili duygularının nasıl olduğu…

 4. 22 Haziran tarihli günlüğün konusunu belirleyiniz.

 İstanbul’da insanların ne kadar zorluklara işe gittiğini ve trafik çilesini anlatıyor.

 5. Yazar “Yeni komşum daha yaşlı, uslu oturmasını biliyor.” sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız.

 Ağırbaşlı ve ne yapmasını gerektiğini bilen biri…

 6. Metinden hareketle günlük türünün özelliklerini belirleyiniz.

 Yazarların kendi kendileriyle dertleşme, hesaplaşma, konuşma isteklerini kağıt üzerinde yapmalarından doğmuş yazılardır. Bu nedenle yayımlanmak amacı güdülmez, fakat yazarın ilerlemiş yaşlarında ya da yazar öldükten sonra bir şekilde yayımlanır. Günümüzde kimi yazarlar günlüklerini yayımlamak için de yazarlar.

 Günlüklerde yazarın kendisini buluruz. Yaşadığı günler içindeki sevincini, öfkesini, kaygılarını, umutlarını içtenlikle anlatır. Günlükler, yazarın yaşadığı dönem için önemli bir belgeseldir de aslında. Yazarın sözünü ettiği olaylar artık tarih olmuştur.

 Günlüğün belirleyici özellikleri:

 Günlükler iddia ve ispat yazıları değildir.

 Günlüklerde yaşanmakta olan anlatılır. 

 Yayımlandığında, artık geçmişi anlattığı için bu yazılar da tarihe ışık tutar. Kimi olaylar tarihi olaylardır.

 7. 13 Temmuz tarihli günlükte yazarın hangi anlatım türünü kullandığını metinden örnekleyerek açıklayınız.

Açıklayıcı anlatım, betimleyici anlatım,öyküleyici anlatım,