9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 269

26 Ağustos

Bir buluşma bu: Mermer Plajı’nın süt beyaz kumlarının az ötesinde duruyordu. Bir kamyon. Adı: … Lâstiği söndüğünden, yana kaykılmış. Zaten öbür lâstikleri de eksik, çalınmış. Döşemeleri sökülmüş.

Farları alınmış. Yalnızca çatısıyla ve üstünü örten yapraklarla ayakta duruyor. Kimsenin uğramadığı sapa bir kıyıda. Gençliğinde, tepedeki ocaklardan kıyıya mermer taşıyormuş. Kimbilir o kıpkırmızı, alımlı gençliğinde kaç sürücünün köylülere çalım satmasını sağlamıştır? Geçen yıl, emekli olmuş. Gelecek yıla tek parçası kalmayacak bu gidişle.

Yılkıya bırakılmış bir at gibi başkalarının düşlerinde koşacak, köpükler içinde durmadan koşacak.

(…)

Tomris Uyar, Gündökümü

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

Yazar, günlüklerini topladığı Gündökümü adlı eserinde yaşamından kesitler sunarak gözlemlerine yer vermiş; sanat anlayışını, yaşama ve topluma bakışını ortaya koymuştur. Günlüklerde yazar; karşılaştığı olay ve durumlarla olan uyumsuzluğunu, karşıtlıklarını sanatçı duyarlılığı içinde şiirsel bir üslupla ve yalın bir dille anlatmıştır. Anlatma ve iç konuşma tekniklerini kullanmıştır.

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. 1 Haziran tarihli günlükte geçen “Selçuk, coğrafya kitaplarının deyimiyle, ‘rejimi düzenli’ bir ırmaktır.” cümlesinde “rejimi düzenli bir ırmaktır.” sözüyle söz konusu kişi hakkında ne anlatılmak istenmiştir?

 

Dengeli olduğunu vurgulamak istemiştir.

 

2. ”… büyük çoğunluğun çarçabuk benimseyeceği bir iş yaptığımı sanmıyorum…” sözünden hareketle yazarın sanat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz.

 

Popüler bir sanat anlayışı olmadığından bahsediyor.

 

3. 26 Ağustos tarihli günlükte hâkim olan duygu nedir? Metin üzerinde örnekleyerek açıklayınız.

 

Hüzünlü bir hava sözkonusudur.

 

4. 14 Haziran tarihli günlükteki öznel ifadeleri belirleyiniz.

 

Öldü sanıyordum.

…çarpıntı, damar sertliği, gerginlik.

Çünkü baştan başlasa, bir kerecik ağlasa, bir daha sonu gelmez gözyaşlarının.

Dünyada rahatça bu kadar gözyaşı dökebileceği bir yer de yoktur üstelik.”

 

5. Selçuk’la attık kendimizi çayıra… Küçücük bir alanda ne çok, ne çeşitli otlar, dikenler, daha bilmem neler var! Birbirlerinden birbirlerini besliyorlar. İneklerin, kuzuların sesi, çok uzaktan geliyor oysa burnumuzun dibindeler. Bu bölümde yapılan betimlemede hangi duyularla seçilen ayrıntılara yer verilmiştir? Açıklayınız.

 

Görme,işitme duyuları kullanılmıştır.

 

6. “Lunapark’ta akla gelen her türlü oyuncağa bindik. Yüreğimin ağzıma gelmesini seviyorum galiba.”

ifadesindeki deyimi ve bu deyimin cümleye kattığı anlamı belirtiniz.

 

Heyecanlanmaktan mutluluk duymasını dile getiriyor.

 

7. 26 Ağustos tarihli günlüğün konusu dikkate alındığında günlük türünün konu kapsamı hakkında

ne söylenebilir? Açıklayınız.

Hayat içindeki her şey günlüğe konu olabilir.