9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 269

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 269. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. 1 Haziran tarihli günlükte geçen “Selçuk, coğrafya kitaplarının deyimiyle, ‘rejimi düzenli’ bir ırmaktır.” cümlesinde “rejimi düzenli bir ırmaktır.” sözüyle söz konusu kişi hakkında ne anlatılmak istenmiştir?

 Dengeli olduğunu vurgulamak istemiştir.

 2. ”… büyük çoğunluğun çarçabuk benimseyeceği bir iş yaptığımı sanmıyorum…” sözünden hareketle yazarın sanat anlayışı hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz.

 Popüler bir sanat anlayışı olmadığından bahsediyor.

 3. 26 Ağustos tarihli günlükte hâkim olan duygu nedir? Metin üzerinde örnekleyerek açıklayınız.

 Hüzünlü bir hava sözkonusudur.

 4. 14 Haziran tarihli günlükteki öznel ifadeleri belirleyiniz.

 Öldü sanıyordum.

…çarpıntı, damar sertliği, gerginlik.

Çünkü baştan başlasa, bir kerecik ağlasa, bir daha sonu gelmez gözyaşlarının.

Dünyada rahatça bu kadar gözyaşı dökebileceği bir yer de yoktur üstelik.”

 5. Selçuk’la attık kendimizi çayıra… Küçücük bir alanda ne çok, ne çeşitli otlar, dikenler, daha bilmem neler var! Birbirlerinden birbirlerini besliyorlar. İneklerin, kuzuların sesi, çok uzaktan geliyor oysa burnumuzun dibindeler. Bu bölümde yapılan betimlemede hangi duyularla seçilen ayrıntılara yer verilmiştir? Açıklayınız.

 Görme,işitme duyuları kullanılmıştır.

 6. “Lunapark’ta akla gelen her türlü oyuncağa bindik. Yüreğimin ağzıma gelmesini seviyorum galiba.”

ifadesindeki deyimi ve bu deyimin cümleye kattığı anlamı belirtiniz.

 Heyecanlanmaktan mutluluk duymasını dile getiriyor.

 7. 26 Ağustos tarihli günlüğün konusu dikkate alındığında günlük türünün konu kapsamı hakkında

ne söylenebilir? Açıklayınız.

Hayat içindeki her şey günlüğe konu olabilir.