9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 52

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 52. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Zincir

Kişiler

Anlatıcı (yazar), buldok cinsi bir köpek, Senegalli bir nefer vd.

Olay örgüsü

* Anlatıcının pencereden sokağı seyretmesi

* Senegalli neferin buldok cinsi bir köpeği gezdirmesi

* Köpeğin neferi sürüklemesi

* Neferin zaptedemediği köpeğe kayışla vurması ve köpeği çeke çeke

güçlükle tekrar eve sokması

* Frenk kadının köpeğe “Juju! Juju!” diyerek iltifat etmesi

* Köpek eve sokulduktan sonra sokağın tekrar sakinleşmesi

* Bir gün köpeğin zincirinden kurtularak kaçması

* İki gün sonra köpeğin dönmesi

* Köpeğin tekrar zincirlendiğinde artık sakin olduğunun görülmesi

* Eski hırçınlığını kaybeden köpeğin artık zincirsiz dolaştırılması

* Mahalle çocuklarının eskiden yanına yaklaşamadıkları köpekle alay

etmeleri

* Köpeğin eski zincirli günlerini arar hâle gelmesi

Mekân

Gurbet, yabancı bir memleket

Zaman

(Anlatıcıya göre) geçmiş zamanda birkaç gün

Çatışma

Tutsak ve güvenli bir yaşam ile özgür ve tehlikelerle, zorluklarla dolu bir

yaşam arasındaki çatışm

Tema

Özgürlüğün bedeli

Konu

Bir köpeğin esaret altındayken ve esaretten kurtulunca yaşadıkları ve

bunun sonuçları

Anlatıcı

Birinci kişi

Bakış açısı

Kahraman (ben) bakış açısı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. “Nihayet, bir gün, bu korktuğum, beklediğim, merak ettiğim hadise vuku buldu.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

           Hadise: Olay

Vuku: Ortaya çıkmak

Bulmak: İstenilen şeye kavuşmak, nail olmak

Bir olay meydana geldi anlamında kullanılmıştır. 

2. Zincir adlı metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirleyiniz.

Anlatıcı

Yalnız, fakat yalnızlığına mahkum olmamış, kendini çaresizliğe itmemiş biridir. Bu yalnızlığa rağmen hayata dair bir şeyler yapmaya çalışan biridir.

Buldog Köpek

Komşu subayın köpeği. İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, aksi bir köpek…

Senegalli

İri , esmer tenli koca yapılı bir adam. J harflerini söyleyemeyen biri.