9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 53

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 53. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

3. Metinde kullanılan bakış açısı, anlatımı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

             Kullanılan bakış açısı kahraman bakış açısıdır. Olayların içerisinde olduğu için gördüklerini ve bildiklerini anlatmadır. Gözlemler ortaya konduğu için daha sıcak ve samimi  bir hava katmıştır.Eksik tarafıysa her duruma hakim olamadığı için sadece görebildiklerini anlatır. Mesela hikayemizde köpeğin kaçtıktan sonraki bölümleri eksik kalmıştır. Anlatıcı bize sadece köpek eski hırçınlığının kalmadığını anlatmış olup o süreçte ne yaşandığıyla ilgili bilgi vermemiştir.

 4. Metinde anlatıcının yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını değerlendiriniz.

             Anlatıcı burada özneldir. Öznel olduğu için kendi yorumları ön plandadır. Bizim görüşlerimize ve yorumlarımıza bırakmaz. Kendi gözleriyle yorumlayıp bizden de onu kabullenmemizi ister. 

5. Hikâyede yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

             Yazar eseri sade bir dille yazmıştır. İçinde bulunduğu durumu, yaptığı  analizleri ve vardığı sonuçları bize süsten uzak ve sade bir dille anlatmıştır.

 6. Okuduğunuz hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini belirtiniz.

Serim

Yazarın kendini tanıttığı bölümdür. Hayata beklentilerini ve neler istediğini anlattığı bölümdür. Aynı zaman köpek ile Senegalli kişiyi tarif ettiği bölüm buraya girer.

Düğüm

Bu bölümde kısa bir olay yaşanmaktadır. Anlatıcı önceden hayal ettiği köpeğin kaçmasını ve kasabaya nasıl zarar verebileceğini sürekli düşündüğü olay gerçekleşir. Bu bölümde biraz merak vardır.

Çözüm

Köpeğin geri dönmesi , eski heybetinde eser kalmadığı bölümdür. İnsanları köpekle alay ettiği bölümdür. Bu bölümde düğüm bölümünde merak edilen konu gerçekleşmez.

1. Etkinlik

a. Zincir adlı hikâyedeki evrensel değerleri belirleyiniz. 

            Yalnızlık, esaret, cesaret, özgürlük … 

b. Metindeki evrensel değerlerin olay akışına etkisini değerlendiriniz.

            Yalnızlık duygusu kasabada yaşanılan küçük olayla beraber verilerek insanların küçük bir olayla bile mutlu olabileceğini, yalnızlığı bir nebze olsun giderebileceğini göstermektedir Tutsak ve güvenli bir yaşam ile özgür ve tehlikelerle, zorluklarla dolu bir yaşam arasındaki farklar da olay akışında verilmiştir.

 2. Etkinlik

a. Zincir adlı metinde öne çıkarılan yapı unsurunu belirleyiniz.

 

Olay Örgüsü:

* Anlatıcının pencereden sokağı seyretmesi

* Senegalli neferin buldok cinsi bir köpeği gezdirmesi

* Köpeğin neferi sürüklemesi

* Neferin zaptedemediği köpeğe kayışla vurması ve köpeği çeke çeke

güçlükle tekrar eve sokması

* Frenk kadının köpeğe “Juju! Juju!” diyerek iltifat etmesi

* Köpek eve sokulduktan sonra sokağın tekrar sakinleşmesi

* Bir gün köpeğin zincirinden kurtularak kaçması

* İki gün sonra köpeğin dönmesi

* Köpeğin tekrar zincirlendiğinde artık sakin olduğunun görülmesi

* Eski hırçınlığını kaybeden köpeğin artık zincirsiz dolaştırılması

* Mahalle çocuklarının eskiden yanına yaklaşamadıkları köpekle alay

etmeleri

* Köpeğin eski zincirli günlerini arar hâle gelmesi

Yer:

Gurbet, yabancı bir memleket

Zaman :

(Anlatıcıya göre) geçmiş zamanda birkaç gün

Kişi:

Anlatıcı (yazar), buldok cinsi bir köpek, Senegalli bir nefer vd.

 b. Öne çıkarılan bu yapı unsurunun hikâyenin kurgusundaki işlevini değerlendiriniz.

            Öne çıkarılan olay örgüsü, yer, zaman , kişi hikayenin kurgusunda önemlidir. Bu dört unsurdan en önemlisi olay örgüsüdür. Daha sonra kişi gelmektedir. Yer ve zamanın olması kısmen önemlidir. Yer ve zaman net olarak verilmese de her hangi bir yer ya da zaman olarak verilmesi de önemlidir. Ama hikayeden kişiyi ve olay örgüsünü çıkarırsak hikayenin kurgusu çöker.