9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 58

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 58. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

— Borcumuz ne kadar efendim? diye sordum.

Amca demek için içim titriyordu. O yanıt verdi:

— İki buçuk frank.

Ben beş franklığı uzattım. O da gerisini verdi.

Eline bakıyordum, baştan başa kırışmış, yoksul bir gemici eli; yüzüne bakıyordum, bitkin, üzgün,

yaşlı ve sefil bir yüz. İçimden de:

— Bu benim amcam, babamın kardeşi, amcam! diyordum.

Kendisine elli santim bahşiş verdim. Sadaka alan bir yoksul sesiyle:

— Tanrı sizi kazadan, beladan esirgesin, küçük bayım! diye teşekkür etti. Onun ötede de dilenmiş olacağını düşündüm!

Kız kardeşlerim cömertliğime şaşmışlar, bana bakıyorlardı.

Babama iki frank geri verdiğim zaman annem şaşırarak sordu:

— Üç frank mıymış?.. Olamaz.

Ben katı bir sesle:

— Elli santim bahşiş verdim, dedim.

Annem yerinden hoplayarak gözlerimin içine baktı:

— Sen delisin! Bu adama, bu dilenciye elli santim vermek ha!.. Damadını işaret eden babamın bir bakışı üzerine kesti. Sonra herkes sustu.

Karşımızda, ufukta, denizden menekşe renkli bir gölge çıkıyor gibiydi. Bu Jersey’di. İskeleye yanaşıldığı zaman içimden Jules amcamı bir daha görmek, kendisine yaklaşmak, tatlı, avutucu bir şey söylemek için şiddetli bir istek geldi.

Fakat artık kimse istiridye yemediğinden o kaybolmuş, kuşkusuz, yattığı pis anbarın dibine inmişti.

Biz kendisine rastlamamak için Saint-Malo vapuruyla döndük.

Annem sıkıntıdan ölüyordu.

Ondan sonra babamın kardeşini hiç görmedim!

İşte bunun için beni bazen serserilere beşer frank verirken göreceksin.

Guy de Maupassant, Öyküler, Çeviren: Enver Behiç Koryak

 Zincir adlı metni Jules Amcam adlı metinle tür, biçim, üslup ve içerik açısından karşılaştırınız.

 

Zincir

Jules Amcam

Tür

Hikaye

Hikaye

Biçim

Düzyazı

Düzyazı

Üslup

sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olup ben merkezli anlatım tercih edilmiştir.

Kısa cümleler, karşılıklı konuşmalar şeklinde yazılmış. Ben merkezli anlatım tercih edilmiş. Sade ve anlaşılır bir dili var.

İçerik

Bir köpeğin esaret altındayken ve esaretten kurtulunca yaşadıkları ve bunun sonuçları

Yoksul bir ailenin umutla zenginlik hayali kurması ve sonucunda hüsrana uğraması