9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 66

2. Ünite

3. Etkinlik

a. Görseldeki manzarayı betimleyiniz.

 

            Akşam olup, güneş denize döküle döküle çekilip karşı tepenin ucundan isli, harlı bir köz parçası gibi göründüğünde gökyüzündeki kuşların şekli insana ayrı bir haz veriyor. Her yeri yangın yeriymiş olan bu hava küçük bir rıhtım ve yanındaki sazlıklarla birlikte  ateşin içine giden yol olarak karşımıza çıkıyor.

 

b. Yaptığınız betimlemeden hareketle edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisini değerlendiriniz.

                Edebiyat içerisinde hikaye ve roman gibi türlerin direkt olarak görsel sanatlarla ilgisi vardır. Günlük hayatta gördüğümüz  nesneleri ya da yaşadığımız olayları anlatmak için edebiyata ihtiyaç vardır.

 

4. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı metinden hareketle kimi insanların küçük çıkarları için doğayı tahrip etmekten

kaçınmamaları nasıl değerlendirilebilir? Tartışınız.

 

b. Hikâyedeki söz konusu olayları yaşadığınız çevrede gözlemleseydiniz ne yapardınız? Tartışınız.

5. Etkinlik

a. Son Kuşlar adlı hikâye ile ilgili bir değerlendirme yazısı yazınız.

  b. Sıra arkadaşınızın değerlendirmeleri ile kendi yorumlarınızı karşılaştırınız.

 Sait Faik Abasıyanık

(1906-1954)

Yazarın Biyografisi

Sait Faik Abasıyanık (1906-1954): Türk edebiyatında durum hikâyeciliğinin öncülerinden olan yazar, Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı, İstanbul ve Bursa’da tamamladıktan sonra bir süre edebiyat ve ekonomi eğitimi aldı. Klasik hikâye tekniğinden uzak, kendine has bir anlatım tarzı geliştirdi. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerinde çağrışımlardan yararlanarak şiirsel bir üslup kullandı. Karakterleri canlıdır. Hikâye, şiir, röportaj ve roman türlerinde eser verdi. Hikâyelerinde mekân genellikle İstanbul’dur. Adalar’a, özellikle de Burgazada’ya önem verdi. Burgazada’ya yerleşerek balıkçıları, Ada’nın doğal güzelliklerini, sıradan insanların yaşama sevincini hikâyelerinde işledi. Anlattığı konuya özgü kelimelerle ördüğü hikâyelerinde yalın bir dil kullandı, ağırlıklı olarak diyalog ve iç konuşma anlatım tekniklerinden yararlandı. Semaver, Sarnıç, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar ve Alemdağ’da Var Bir Yılan tanınmış hikâyelerindendir.