9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 84

 1. Etkinlik

Türk Şiiri Nazım

Biçimleri

Gazel

Mâni

Sone

Tuyuğ

Semai

Serbest

Nazım

Kaside

Destan

Divan şiiri

nazım biçimleri

X

 

 

X

 

 

X

 

Halk şiiri

nazım biçimleri

 

X

 

 

X

 

 

X

Batı etkisindeki

Türk şiiri

nazım biçimleri

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

a. Yukarıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğine göre tabloya işaretleyiniz.

 

TABLODA İŞARETLENMİŞ DURUMDA.

 

b. Tespitlerinizden hareketle nazım biçimi ile şiir geleneği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

               

            Edebiyatımızda 4 tane şiir geleneği vardır ki bunlarla şiirde kullanılan nazım biçimleri arasında doğrudan ilişki vardır. Divan şiir geleneği ile gazel , kaside gibi nazım şekilleri arasındaki ilişki bize şunu göstermektedir ki her gelenek kendine ait nazım şekilleriyle ortaya çıkar.(Edebiyatımızdaki 4 gelenek:  Destan geleneği – Divan geleneği – Halk şiir geleneği – Batı şiir geleneği  )

 

2. Etkinlik

O gece ne kadar güzeldi mehtap

Gönülden fışkıran nağmeler gibi.

Ruhumu yıkayan bir seldi mehtap

En tatlı ilk ve son buseler gibi.

 

O gece o müthiş deniz durgundu,

Ömründe susmayan rüzgâr yorgundu,

En kara gönüller aya vurgundu

Leylâ’yı içinde bulan er gibi.

 

Hüseyin Nihâl Atsız

 

a. Yukarıdaki şiirin temasını belirleyiniz.

 

                Doğa sevgisi

 

b. Yukarıdaki şiirin nazım birimini belirleyiniz.

 

Nazım birimi DÖRTLÜK

 

 

Ömer Bedrettin Uşaklı

(1904-1946)

Şairin Biyografisi

Uşak’ta doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden sonra Mülkiye Mektebini bitirdi. Maiyet memurluğu, kaymakam muavinliği, kaymakamlık, vali vekilliği, mülkiye müfettişliği, milletvekilliği yaptı. Memuriyet görevi gereği Anadolu’nun pek çok yerini gördü, Anadolu insanını yakından tanıdı. “Anadolu Şairi” olarak anılan sanatçı, çok sevdiği Anadolu’yu ve insanını memleket sevgisiyle şiirlerinde işledi. Bu yönüyle “memleket edebiyatı” nın önde gelen temsilcilerinden sayıldı. Şiirlerinde halk edebiyatı imkânlarından yararlanan sanatçı; memleket, tabiat, deniz, gurbet temalarını içten bir duyuşla dile getirdi; bazı şiirleri bestelendi. Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Deniz Hasreti adlı şiir kitapları tanınmış eserlerindendir.