9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-Sıfatlar Konu Kavrama Testi-2

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarından olan  Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri- Sıfatların Yapısı ile ilgili sizler için 18 tane soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1.   Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?
A)Onlar sabaha kadar çalışmayı planlamıştı.
B)Herkes beni olduğumdan farklı görüyordu.
C)Sen geldin, benim deli gönlüme kuruldun.
D)Telefon şirketi borcundan dolayı telefonu kapattı.
E)Hiç kimse beni anlamak istemiyor gibi geldi.
2.   Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kulla­nılmamıştır?
A)Aslında her yazar romanlarında kendi yaşamını anlatır.
B)Romanda anlatılan kişiler gerçek yaşamdan da seçilebilir.
C)İyi bir yazar kendini belli etmemek için farklı bir üslup kullanmalı.
D)Macera romanlarında yazar güzel bir kurgu oluş­turmalıdır.
E)Pek çok romancı, kendi kişiliğine yönelik önemli ipuçları verir.
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “örnek” sözcü­ğü, sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A)Sizin örnek kişiliğiniz hepimize ışık tutacak.
B)Bu örnekten hiçbir şey anlamadığını söylemişti.
C)Yönetime göstermek için, plan örneklerini topladı.
D)Verilen örneklerin yerinde olmasına özen göster­melisin.
E)Bize bir örnek daha verirseniz her şey anlaşıla­cak.
4.Aşağıdaki dizlerin hangisinde ikileme diğerlerin­den farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Kıvrıla kıvrıla uzanan yollardan geçti gençliğim
B)İnsan seve seve ölmez mi sevda yolunda
C)Seher yeli mi saçlarını bölük bölük dağıttı.
D)Bahçedeki iri iri kayısılardan hep beraber topladık.
E)Sevda kervanının ardına ağır ağır düştüm.
5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
A)Nedense küçük istasyonların hâli Hep hüzün verir duran insana
B)Gecelerin ayazında gelip geçen trenler İnsanın yüreğini biraz olsun ısıtır
C)Terkedilmiş hatıralar gibidir
Ara istasyonların kül rengi binaları
D)Garip yolculukları titrer öksürür
Telgraf tellerinde kuşlar misali
E)Hüznüyle kederiyle baş başa, yorgun
Yanında yöresinde renkler sapsarı
6.   Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A)Köyün delisinin arkasından ağlayacak kimsesi yoktu.
B)Manevi tatminin sırrı gülümseyen bir yüzdedir.
C)Uykusuz gecelerini hatırladıkça içi eriyordu.
D)Cenderenin mengenesinde ağaran güne giril­mişti.
E)Ayrılık vakti öpüşler, vaatler ve hüzünler vardı.
7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
A)Aşıklar uçup gitmiş olmalı bir yazla
Halay çeken kızlar misali kol kola
B)Amansız gecenle yayıl dört yanıma
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni
C)İşte, doğduğun eski evdesin birden
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven
D)Ne istersin benden akşam saatinde
Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın
E)Edebî aşığın dönüşünü bekler
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
8.“İlk sokaktan sağa döneceksiniz.” cümlesindeki “ilk” sözcüğünün yaptığı görev bakımından benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Pazar sabahı biraz daha uyumak istiyorum.
B)Yaptığı başka hataları da daha önce duydum.
C)Arkadaşımın aldığı yeni ev ikinci kattaydı.
D)Bize kötülük ettiğinin farkında bile değildi.
E)Her sıkıntısında yanında olmaya çalışmıştık.
9.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A)Bu savaşta masum yavruların günahı nedir?
B)Bülbül gül dalına konar mıydı her sabah?
C)Sevdiğim, can alıcı gözleri kimden aldın?
D)Sen bu güzel sözleri hangi hikayeden okudun?
E)Gençler bu yaşta niçin giymiş karaları?
10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?
A)Kötü hastalığın pençesinde ipince olmuştu Os­man Ağa.
B)Çırılçıplak bozkırlarda sıcaktan sığınacak bir yer arıyordu.
C)Sapsarı yapraklar hüznün mevsimini hatırlatıyor insanlara.
D)Ahmet masmavi bir gecede kurmuştu olmayacak hayallerini.
E)Yemyeşil bahçeler, bağlar şimdilerde binalarla dolmuştu.
11. Aşağıdakilerin hangisinde “-dan” ekini alan söz­cük “Sıradan bir günü yaşıyoruz.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
A)Söylediklerinizi yeniden düşünmenizi istiyorum.
B)Yaşlı adam yorgunluktan uyuyakalmıştı parkta.
C)Sizin içten sözleriniz hepimize cesaret verdi.
D)Gizemli güzelliklerden hoşlanmayan insan var mıdır?
E)Askerlikten söz etmek onun hoşuna gidiyordu.
12. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A)Neden kiraz çiçekleri çok dökülüyor?
B)Bu kaçıncı hançerdir yüreğimize saplanan?
C)Bu işi nasıl açtın ağrımaz başına?
D)Bir ilkbahar sabahı kuş sesleriyle uyandın mı?
E)Bu yanık sevda türkülerini bir güzelden mi öğren­din?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?
A)  İnsanlar, günü hızlı veya yavaş yaşayabilirler.
B)   Nereden geldiği belirsiz, gizli bir kuvvet ona güç verir.
C)   Mektubu eline alınca yandaki banka oturmak is­tedi.
D)  Bir ara eski han kapısının açıldığını duyar gibi oldu.
E)   Şişman adamın çektiği sıkıntıları anlayabiliyor­du.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat birden çok adı nitelemiştir?
A)  İnsanlar arasındaki sevgi ve saygı, toplumsal ya­şamı düzenler.
B)   Saygı ve sevginin olmadığı bir toplumda yaşa­mak hoş olmasa gerek.
C)   Büyüklerine saygılı olan kişi, küçüklerinden de saygı görür.
D)  Sevginin eksikliği genç beyinleri olumsuz yönde etkiler.
E)   Saygı ve sevgiyi bir ruhta toplayan insan oldukça erdemlidir.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü, “Çok çalışkan bir elemanı vardı.” cümlesindeki “çok çalışkan” sözü ile aynı görevde kullanılmıştır?
A)Beni çok iyi dinlersen, işi eksiksiz yaparsın.
B)Öğretmenimizin sorularını gayet iyi cevapladın.
C)Bize, iyi insan olmanın gereklerini anlatmıştı.
D)Aldığımız makine iyi çalışıyor, bir sorun yaşama­dık.
E)Arkadaşların münazaraya çok iyi hazırlanmıştır.
16. “Onun böyle sözler söyleyeceğini tahmin etmezdim.”
Bu cümledeki “böyle” sözcüğü ile aynı görevde kullanılan bir sözcük, aşağıdakilerden hangisin­de vardır?
A)Böyle baktığı zaman bir terslik var demektir.
B)Böyle güzel bir yemek daha önce yememiştim.
C)Bu konuda demek ki o da böyle düşünüyormuş.
D)Olay böyle gerçekleşmiş, anlattıklarına göre.
E)Böyle kitapları okumaktan hiç zevk almıyorum.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, sı­fatla sağlanmıştır?
A)Bir yazar yaşadıklarını eserine nasıl aktarabilir?
B)Okuyucuların beğenisini dikkate almak niçin önemlidir?
C)Akşamları kuşlar nerelerde barınıyordur?
D)Hangi sanat eseri, okuyucusuyla bütünleşir?
E)Olayların bu noktaya gelmesine biz mi sebep ol­duk?
18. Bir insanın son umutları gibidir sonbahar. Bu sözün içinde, geçen yılların bütün anıları vardır. Derin bir acı, içten bir söyleyiş, gerçekleşmeyen düşler…
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden han­gisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Derin                               
B) Geçen
C) Gerçekleşmeyen             
D) Son
E) Yılların

CEVAPLAR

1- C 

10 -A 

2 – A 

11- C

3 – A 

12- B

4- D 

13 – B

5 – E 

14 – A

6- E 

15 – C

7 – D 

16 – E

8- C 

17 – D

9 – D 

18 – E