Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Tartışma türüdür.

Konusunda uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tar­tışmasına açık oturum denir.

Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun tümünü ya da bir bö­lümünü ilgilendirmelidir.

Açık oturum; bir salonda izleyici önünde ya da televizyon ve rad­yoda dinleyici önünde yapılmaktadır.

Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum, “forum”a dönüşmektedir.

Açık oturum bir “başkan” tarafından yönetilir. Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması vb. durumlar başkanın idaresinde yapılır.

Başkan, açık oturumdan önce plan yapmak zorundadır. Ayrıca, başkan; tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları da önlemelidir.

Açık oturumda bir yarışma havası yoktur. Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir.

Diğer konuşmacılar da konuşmakta olanın sözlerini özenle din­leyip gerekli notu alır. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.

Oturuma katılacak kişilerin konularında iyi hazırlanmış olmaları açık oturumun kalitesini artırır. Ayrıca, konuşmacıların diğer konuş­macılar ve izleyiciler karşısında saygılı olmaları da çok önemlidir.