Alçak Gönüllülük Cümlesi Nedir, Özellikleri, Örnek Cümleleri, Çıkmış Soruları

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK

Kendini büyük görmemek, sahip olduğu üstünlükleri ön plana çıkarmamaktır.

Sanat dünyasına kazandırdığım onca yapıta rağ­men kendimi hâlâ bir sanatçı olarak görmüyorum.

Bu cümlede “kendimi sanatçı olarak görmüyorum” sözüyle alçak gönüllü bir tavır sergilenmiştir.

ÖRNEK SORU (2002 – ÖSS)

(I) Bu zorlu uğraşta, kendimi hiçbir zaman şair olarak görmedim, (II) Bana “şair” diyenlere de içimden hep gülümsedim. (III) Ben, şiir yazma yolunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde yürüyen, sıradan bir şairim. (IV) Şiir yazma serü­veninde, tüm yeteneğimi ortaya koyarak, ulaştı­ğım düzeyi düşürmeden yol alıyorum. (V) Bu tu­tumum, işimi bir bakıma zorlaştırdığı gibi az şiir yazmama da neden oluyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gilerinden, konuşan kişinin alçakgönüllü ol­duğu anlamı çıkarılamaz?

A) I. ve Il.                                B) I. ve III.                   C) II. ve IV.

D) III. ve V.                              E) IV. ve V.

Açıklama: I. cümlede “kendimi şair olarak gör­medim” sözünden, II cümlede “bana şair diyenlere gülümsedim” sözünden, III. cümlede “sıra­dan bir şairim” sözünden bu cümlelerde alçak gönüllülük anlamını çıkarabiliriz. IV. ve V. cümle­lerde alçak gönüllülüğü ifade edecek bir özellik belirtilmemektedir. Cevap E seçeneğidir.