Cümle Tamamlama Nedir, Nasıl Yapılır, Örnek Cümleler, Çıkmış Sorular

CÜMLE TAMAMLAMA

Bitirilmemiş bir cümlenin, düşüncenin akışına göre anlamca uygun bir biçimde tamamlanmasıdır.

“Sanat yapıtında aslolan ne anlatıldığı değil, —.

Yarım bırakılmış bu cümleden bir yapıtta konunun önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Cümlede geçen “değil” sözcüğüyle de boş bırakılan yerde, bir yapıt­ta önemli olan özelliğin söyleneceği sezilmektedir. Bu özelliğin de düşüncenin akışına göre “anlatım (üs­lup)” olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu cümle şu şekilde tamamlanabilir:

“Bir sanat yapıtında aslolan ne anlatıldığı değil, nasıl anlatıldığıdır.”

 

“Ben, yapıtlarında sadece yaşamın güzelliklerini anlatan bir yazar olmak istemediğimden —.

Bitirilmemiş bu cümlede yazarın, yaşamı yapıtlarında her yönüyle yansıtmak istediği anlaşılmaktadır. Dola­yısıyla düşüncenin akışına göre bu cümle şu şekilde tamamlanabilir:

“Ben, yapıtlarında sadece yaşamın güzelliklerini anla­tan bir yazar olmak istemediğimden yapıtlarımda ya­şamın olumsuzluklarına da yer verdim.”

 

ÖRNEK SORU (2011 -YGS) Şair olarak başarımı — borçluyum çünkü ne ka­dar çok sözcükten kurtulursam şiire o kadar çok yaklaştığımı düşünürüm hep.

Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir?

A)   sahip olduklarıma değil, vazgeçtiklerime

B)   aynı metni eklemelerle zenginleştirmeme

C)  aldığım notlardan yararlanmama

D)   hayal gücümün zenginliğine’

E)   işlediğim duyguların çeşitliliğine

 

Açıklama: Verilen cümlede şair, şiire yaklaşma­yı çok sözcükten kurtulmaya bağlıyor. Buradan hareketle şairin şiirdeki başarısını “sahip olduğu değil, vazgeçtiği sözcüklere” borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Cevap A seçeneğidir.

 

ÖRNEK SORU (2001 – ÖSS)

Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan an ne babalar — bireyler yetiştirirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   her bakımdan kendilerine benzeyen

B)   işini seven, görevlerinin bilincinde olan

C)   bulundukları her ortama kolayca uyum sağ­layan

D)   karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her tür­lü yola başvuran

E)   yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tara-:   tından yönetilmeyi bekleyen

 

Açıklama: Verilen cümle incelendiğinde çocuk­larına sorumluluk yüklemekten kaçınan anne ba­baların hangi özelliklere sahip bireyler yetiştirdik­leri görülmektedir. Dolayısıyla boş bırakılan yere bu bireylerin özelliklerini ifade eden sözlerin geti­rilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Düşüncenin akı­şına göre bu özelliklerin; kendi yaşamını yönlen­dirmemek, başkalarınca yönlendirilmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellikler, E seçeneğinde di­le getirilmiştir. Cevap E seçeneğidir.