Kinayeli Anlatım, Kinayeli Söyleyiş, Özellikleri, Örnek Cümleler, Çıkmış Sorular

KİNAYELİ ANLATIM

Bir sözün, tersini kastedecek şekilde karşıdakini ala­ya alırcasına kullanılmasıdır.

Öyle yetkin bir sanatçı ki, adına hiçbir antolojide rastlamak mümkün değil.

Bu cümlede söz konusu sanatçının adına hiçbir anto­lojide rastlamanın mümkün olmadığı yani sanatçının bilinmeyen tanınmayan bir nitelikte olduğu yetkin sö­zünün tam tersi kastedilerek kinayeli bir biçimde an­latılmıştır.

ÖRNEK SORU (1993- ÖSS)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesi, kinayeli bir biçimde dile getiril­miştir?

A)   Otel görevlisi salondaki televizyonun sesini sonuna kadar açmış ama kimse dinlemiyor.

B)   Eh, bu hızla gidersek, okula belki yarın sa­bah varırız.

C)   Bu küçük tatil köyünde, her sabah üçe kadar arabesk türünde parçalar çalınıyor.

D)   Son on yılda tükenen hayvan ve bitki türü, daha önceki elli yılda yok olanlara eşitmiş.

E)   Gürültüyle etkili bir biçimde savaşabilmek için bir yasa çıkarılması gerekir.

Açıklama: B seçeneğinde söz konusu işin çok yavaş yapıldığı direkt ifade edilmeden alaysa-malı bir söyleyişle dile getirilmiştir. Cevap B se­çeneğidir.