Koşula Bağlılık, Şart Cümleleri, Özellikleri, Örnek Soruları, Özellikleri

KOŞULA BAĞLILIK

Bir eylemin gerçekleşmesinin herhangi bir koşula bağlandığı cümlelerdir.

Yarın yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.

Bu cümlede pikniğe gitme yağmurun yağmama ko­şuluna bağlanmıştır.

Sinemaya gidebilirsin; ama erken geleceksin. (Sinemaya gitme, izin verilen kişinin erken gelme ko­şuluna bağlanmıştır.)

Edebiyat dergileri desteklenirse yeni kalemler ye­tişin

(Yeni kalemlerin yetişmesi, edebiyat dergilerinin des­teklenmesine bağlanmıştır.)

Haftaya ödemek üzere borç verebilir misin?

(Borç vermek, haftaya ödeme koşuluna bağlamıştır.)

Programlı çalıştığın takdirde başarabilirsin.

(Başarmak, çalışma koşuluna bağlanmıştır.)

 

ÖRNEK SORU (1999 İPTAL)

(I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kı­vamını bulmuş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bun­ları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) Ne var ki türkü­leri söyleyen ve âşık diye anılan halk sanatçıları­nın kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini göl­geliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı bir duygu­sallıkla söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre değişen bir incelik, bir yorum görülmüyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı, bir koşula bağlanmıştır?

A) I.       B) II.        C) III.         D) IV.             E)   V.

 

Açıklama: Bu parçanın II. cümlesinde, halk tür­külerinin klasik denecek kadar sağlam yapıya ulaşmasının koşulu olarak, okunuşlarındaki pü­rüzlerin ayıklanması verilmektedir. Cevap B se­çeneğidir.