Aliterasyon Sanatı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Aliterasyon Sanatı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Şiir ya da düzyazıda ahengi sağlamak amacıyla aynı ünsüzlerin yinelenmesidir. Ünlülerin tekrarına ise asonans denir. Çoğu zaman ikisi birlikte kullanılır.

Eylülde melul olduğu gönül soldu da lale
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hale
Bu parçada “l” sesi yinelenmiştir.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında

(N. Fazıl Kısakürek)

Sisler bulvarında seni kaybettim.
Sokak lambaları öksürüyordu.
Yukarıda bulutlar yürüyordu.

(Attila İlhan)
Bu parçada “r, s, k,” sesleri yinelenmiştir ve bu dizelerde aliterasyon sanatı vardır.

Dest bus-ı arzusiyle ger ölürsem dostlar
Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

(Fuzuli)