Anlatım Biçimleri – 3 (Online-Test Çöz)

Anlatım Biçimleri – 3 (Online-Test Çöz)

Anlatım Biçimleri - 3 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dün­yasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim gör­müş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez."

Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?

(ÖSS 1981)

A
karşılaştırma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
kanıtlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
örneklendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ilişki kurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
benzetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Önce karanlıkta yüzün ışıdı. Sis açıldıkça kendini ele verdin İstanbul. Güverteden bakınca gözlerine inen aydınlığı gördüm. Demir aldım. Uzaklaşan gemi değil, İstanbul ^ du. Kurşun kuleler, minareler, uğultulu taş yapılar, ışıyan yüzünle eriyip gittiler boşlukta. Ayrıldık. Ama başka kentlere, yeni li­manlara doğru dümen kırdığım bu uzun, hala sonu gelmeyen yolculukta beni yalnız bırak­madın. Gittiğim ülkelerde hep seni yaşadım. Sen ey ay yüzlüm benim.

Bu   parçanın   anlatımında   aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖYS 1991)

A
Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kişileştirme sanatına başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Betimleyici öğeler kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hitaplardan yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Güzeldere'de kışın bembeyaz bir sessizlik kaplar her yanı. İlkbaharda taze yeşilin, eflatun orman gülleriyle uyumu göze çarpar. Yazın koyu bir yeşil hakim olur dağlara. Ya sonbaharda? Kayınların, gürgenlerin kırmızısı, ıhlamur yapraklarının saman gibi sarısıyla güze direnen çalıların yeşili birbirine karışır. Güzeldere'nin en görkemli zamanıdır sonbahar.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda­kilerden hangisi söylenemez? (ÖSS 2007)

A
Betimleyici öğelere yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öznellik ağır basmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir varlığa insana özgü bir nitelik aktarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yinelemelere başvurulmuştur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Benzetme yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Soğuk bir İstanbul sabahı... Gökyüzünde bulut kaynıyor; yağmur yağdı yağacak... Biz yola koyu­luyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu, Mal­tepe'nin bildik sokaklarından geçerek bir an önce bitirme telaşındayız. Sokaklar, İşe yetişmek ipin koşuşanlarla dolu. insanlar, rayların üzerinden, sağa sola bakarak, hızlı adımlarla geçiyor. Bir banliyö treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?(ÖSS 2002)

A
Açıklama - betimleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karşılaştırma - öyküleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanımlama - açıklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karşılaştırma - tanımlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
öyküleme - betimleme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Benim ipin yazmaya başlamanın saati, dakikası yoktur. Diyebilirim ki günün her saatinde yazmaya başlayabilirim. Şimdi emekliyim, zamanı dilediğim gibi kullanabilirim artık. Ama bu yalnızca bir sanı, yazma söz konusuysa bu geçerli değildir. Yaz­mada zamanı "yazı" belirler, ne yazılacağının be­lirleyicisi de odur. Marquez'in, "O kadar acemiydim ki romanların, yazanın istediği gibi değil de kendi istedikleri gibi başladıklarını henüz bilmiyordum." sözüyle karşılaşınca "yazmaya" sinir konulamayacağına daha derinden inandım.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (ÖSS 2009)

A
Anlamca kesinlik bildiren cümleler kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Varlıklara, insana özgü nitelikler yükleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Örneklemelerden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alıntıyla düşünceyi pekiştirme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Farklı düşünceleri ardı ardına verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bir yerde yaşamayı sevmek için orada mutlaka anılarınızın olması gerekli. Yoksa evler soğuk birer duvar yığını, cadde ve sokaklar yabancılara ait yerlerdir. Size dostça bakmayan bu otobüs du­rağında eğreti eğreti beklersiniz. Yeni bir eve taşınmanın birçok insana hiç çekici gelmemesinin nedenleri de aslında bunlardır, Evin duvarlarında geçmişinizin o acı tatlı anılarından hiçbir iz yoktur. Bir tanışla iş dönüşü karşılaşıp dostça iki çift laf edilmiş o eski sokağınızla hiçbir benzerliği bulun­maz bu sokağın. Her şey, sesler, renkler sizin dışınızda akıp gider gibidir. Bu yüzden, hayatınıza yeni giren bir yeri benimsemek için zamana ihtiy­acınız olacaktır, Orayı sevemezsiniz. Ta ki anı biriktirene kadar.

Bu   parçanın   anlatımında   aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 2009)

A
İkilemelere yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karşılaştırmaya başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birden çok duyuya seslenme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Betimleyici öğelerden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birinci kişili anlatımla oluşturulma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Sanki bir ekin denizindeyim. Düzlükte güneşin bir parçası görünüyor; köz gibi, kıpkırmızı. Yer yarılmış da sanki içinden çıkıyormuş gibi... İnce­den inceye esen seher yeli yüzümü okşuyor; bur­numa taze ot kokuları geliyor. Buğdaylar hışırtılarla dalgalanıyor. Burada dağ taş, yer gök buğdaya kesmiş. İnsan kendini buğday denizinde kalmış sanıyor.

Bu parçada hangi duyu organıyla seçilebilen ayrıntılara yer verilmemiştir?

(ÖYS 1998)

A
Görme          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tat alma        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dokunma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşitme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Andre Gide bir yazısında şöyle der: 'Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.' Bu söze katılıyorum. Çünkü yaşananlarla düşler ip ipedir. Sanatçı, ya­zar, ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürendir. Başkasına, gele­ceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir."

Bu parçada yazarın, Andre Gide'den bir alıntı yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

(ÖYS 1981)

A
Anlatıma akıcılık kazandırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı  konusundaki görüşlerini  inandırıcı kılma
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Okuyucunun ilgisini çekme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karşıtlıklardan yararlanarak düşüncesini geliştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamla sanat eseri arasındaki ilişkiyi kanıt¬lama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Adalarda oturanlar, akşamüzeri iskeleye çıkıp, gelenleri karşılar, gidenleri uğurlarlar; gençler arkadaşlarıyla buluşur; yaşlılar çay bahçelerinde, aralarında söyleşirler. Saat dokuza gelince, herkes evine dönmüş, sofraya oturmuş olur. Adalara gezmeye gelen birkaç kişi dışında kim­seleri göremezsiniz ortalıkta.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisine başvurulmuştur?

(ÖYS 1993)

A
Öyküleme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tanımlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tartışma    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açıklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Karşılaştırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı, ter damlalarıyla kaplıydı, Sazının sapı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmak­larının altında bir canlı gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli, küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli, sazın gövdesine yak­laştıkça insan, saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi ağır basmaktadır? (ÖYS 1995)

A
Tartışma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Açıklama  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öyküleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karşılaştırma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Betimleme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

On altıncı katta asansörden indik. Bana odayı gösterecek çocuğun peşinden yürüyordum. Çocuk kısa bir koridoru geçti, bir odanın Önünde durdu, Ben de durdum. Kapıyı açtı, içeri girdik. Perdeler sıkı sıkıya kapalı. Çocuk perdeleri açıp dışarıyı göstermek istedi. Engel oldum. Lambaları yaktı. Banyonun kapısını açtı. Bir şey isteyip is­temediğimi sordu. İstemediğimi söyledim. Bahşişini verdim, gitti.

Bu   parçanın   anlatımında   aşağıdakilerden hangisi yoktur?

(ÖSS 1998)

A
Duyguları yansıtma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eylemleri oluş sırasına göre verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gözlem gücünden yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik yapılı cümleler kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birinci kişinin ağzından anlatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.