Anlatım Bozukluğu – 18 (Online-Test Çöz)

Anlatım Bozukluğu 

Anlatım Bozukluğu - 18

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu davranış insandan insana göre değişir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (ÖSS 2006)

A
İkilemenin yanlış kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tümleç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklemin geniş zamanlı olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşaret sıfatına yer verilmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1990)

A
Dinlenmek için yaz tatilini iple çekiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Bey, derneğimizin üye ve ikinci başkanıdır,
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bugünlerde resim yapmaya bir türlü vakit bulamıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarın bu ikinci romanı, beni düş kırıklığına uğrattı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Soğuklar yüzünden okullar bir hafta kapatıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok dur­gun.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

(ÖSS 2000)

A
"çok" sözcükleri atılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"satışlar" yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne -yüklem uyuşmazlığı vardır?

(ÖSS 1995)

A
Gözümün değdiği yere gül düşer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dinle de gönlümü alıver gitsin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İstersen dünyayı çağır imdada
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arkandan gelecek hep ayak sesin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2002)

A
Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar, yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu yasağa uymuyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu alandaki çalışmaların hala yeterli bir düzeye ulaşamadığı söyleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Trafikle ilgili sorunların çözümü için, geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

(ÖSS 1987)

A
"üyeler" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"ve" kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"herkes" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"bunun üzerine" sözü "üyeler" kelimesinden sonra getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"ellerini" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit-baz dengesi üzerinde herhangi bir olum­suz etkiye de yol açmaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerden hangisiyle giderilebilir?

(ÖSS 1986)

A
"ilaç" kelimesine "-in" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"ne de" kelimeleri atılarak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"yol açmaz" yerine "sebep olmaz" denilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"olumsuz" kelimesi çıkarılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"ne de" kelimeleri "üzerinde" kelimesinin sonuna alınarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile bekle­nen rahatlığa kavuşulamamıştır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

(ÖYS 1990)

A
"kavuşulamamıştır" yerine " ulaşılamamıştır" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"taşınmışsa" yerine "taşınsa" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"beklenen" yerine "beklediğimiz" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"taşınmışsa bile" yerine "taşınılmışsa da" sözü getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"bile"den sonra "nasılsa" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2006)

A
Bu tür etkinliklerin çoğaltılması  gerektiğini düşünüyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Zaman zaman şiir yazıyor ve yayımlıyorum; ama ben şiiri hiçbir zaman köşe yazarlığı gibi düşün­müyorum.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (ÖYS 1993)

A
"hiçbir zaman" sözü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"gibi" yerine "olarak" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"ben" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"düşünmüyorum"     yerine     "düşünmedim" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"şiiri" yerine "şairliği" sözcüğü getirilerek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1993)

A
Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kağıt tüketimi bir toplumun gelişmiştik göstergelerinden biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Masanın üzerindeki kağıtlar, kitaplar birbirine karışmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün aldığı gazeteleri, dergileri hala okuya¬madı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Ucu yırtık yabancı paraların, Merkez Bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?(ÖYS 1996)

A
Yüklemin şimdiki zamanda olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arasözün yanlış yerde kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıfat tamlamasında araya sözcük girmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öznenin tamlayan eki almasından
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gereksiz yere tümleç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2003)

A
Deneyimli   bir   yönetici,   değerli   bir   bilim adamıydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geleceğe  umutla  bakan  ve  zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2004)

A
Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.