Anlatım Bozukluğu – 18 (Online-Test Çöz)

Anlatım Bozukluğu - 18

Soru 1
Ucu yırtık yabancı paraların, Merkez Bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?(ÖYS 1996)
A
Yüklemin şimdiki zamanda olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Arasözün yanlış yerde kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıfat tamlamasında araya sözcük girmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öznenin tamlayan eki almasından
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gereksiz yere tümleç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
Zaman zaman şiir yazıyor ve yayımlıyorum; ama ben şiiri hiçbir zaman köşe yazarlığı gibi düşün­müyorum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (ÖYS 1993)
A
"hiçbir zaman" sözü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"gibi" yerine "olarak" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"ben" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"düşünmüyorum"     yerine     "düşünmedim" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"şiiri" yerine "şairliği" sözcüğü getirilerek
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1990)

A
Dinlenmek için yaz tatilini iple çekiyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Bey, derneğimizin üye ve ikinci başkanıdır,
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bugünlerde resim yapmaya bir türlü vakit bulamıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarın bu ikinci romanı, beni düş kırıklığına uğrattı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Soğuklar yüzünden okullar bir hafta kapatıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2006)

A
Bu tür etkinliklerin çoğaltılması  gerektiğini düşünüyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Bu davranış insandan insana göre değişir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (ÖSS 2006)
A
İkilemenin yanlış kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tümleç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüklemin geniş zamanlı olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İşaret sıfatına yer verilmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2004)

 

A
Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2003)

 

A
Deneyimli   bir   yönetici,   değerli   bir   bilim adamıydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan insanlardan biriydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geleceğe  umutla  bakan  ve  zorluklar karşısında yılmayan bir gençti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel yapmak isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit-baz dengesi üzerinde herhangi bir olum­suz etkiye de yol açmaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki­lerden hangisiyle giderilebilir?

(ÖSS 1986)

A
"ilaç" kelimesine "-in" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"ne de" kelimeleri atılarak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"yol açmaz" yerine "sebep olmaz" denilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"olumsuz" kelimesi çıkarılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"ne de" kelimeleri "üzerinde" kelimesinin sonuna alınarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖYS 1993)

 

A
Toplumsal yaşamda herkesin uymak zorunda olduğu kurallar vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kağıt tüketimi bir toplumun gelişmiştik göstergelerinden biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yasalara göre, paranın üzerine yazı yazmak, yırtmak yasaktır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Masanın üzerindeki kağıtlar, kitaplar birbirine karışmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dün aldığı gazeteleri, dergileri hala okuya¬madı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne -yüklem uyuşmazlığı vardır?

(ÖSS 1995)

 

A
Gözümün değdiği yere gül düşer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dinle de gönlümü alıver gitsin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İstersen dünyayı çağır imdada
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arkandan gelecek hep ayak sesin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok dur­gun.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır?

(ÖSS 2000)

A
"çok" sözcükleri atılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"satışlar" yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

(ÖSS 1987)

A
"üyeler" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"ve" kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"herkes" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"bunun üzerine" sözü "üyeler" kelimesinden sonra getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"ellerini" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2002)

 

A
Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar, yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu yasağa uymuyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu alandaki çalışmaların hala yeterli bir düzeye ulaşamadığı söyleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Trafikle ilgili sorunların çözümü için, geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile bekle­nen rahatlığa kavuşulamamıştır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek İçin aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

(ÖYS 1990)

A
"kavuşulamamıştır" yerine " ulaşılamamıştır" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"taşınmışsa" yerine "taşınsa" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"beklenen" yerine "beklediğimiz" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"taşınmışsa bile" yerine "taşınılmışsa da" sözü getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"bile"den sonra "nasılsa" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
14 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı Örnek Cümleler ve Çözümleri

Anlatım Bozukluğu konularından olan Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı  ile ilgili örnek cümleler ve cümlelerin doğru …