Anlatım Bozukluğu – 19 (Online-Test Çöz)

Anlatım Bozukluğu 

Anlatım Bozukluğu - 19

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hiç kimse ona  gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

(ÖSS 2002)

A
"gerçeği" yerine "doğruyu" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"anlatmamış" tan sonra "herkes" sözcüğü getirilerek
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"anlatmamış" yerine "söylememiş" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"onu" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"oyalamıştı" yerine "kandırmıştı" sözcüğü getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Shakespeare'in oyunları arasında en sık sahnele­nen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse­nenler arasında Hamlet ve Othello'dur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapıl­malıdır? (ÖSS 1987)

A
"en sık" sözü kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"ve" yerine "ile" kelimesi getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"oyunları" sözünden sonra gelen "arasında" yerine "içinde" kelimesi getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Hamlet" sözünden önce gelen "arasında" kelimesi kaldırılmalı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"en çok" sözü kaldırılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Yurt dışındaki bir liseden mezun olma durumu olduğundan bu sınava katılamaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

(ÖYS 1997)

A
Yüklemin 3. tekil kişili olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İşaret sıfatının yanlış yerde kullanılmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gereksiz sözcükler kullanılmasından
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yüklemin olumsuz olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2000)

A
0, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ozan,  1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, "yaklaşık" kelimesi yanlış kullanılmıştır?

(ÖSS 1986)

A
Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu  büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapılmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Köy Ankara'ya yaklaşık olarak yetmiş kilometre uzaktaydı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ev ona, yaklaşık bir hesapla otuz milyon liraya mal olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1992)

A
Sabahları durağa kadar, yürüyor ve otobüse biniyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve destekliyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu dergiyi ilk yayımlandığı günden beri alıyor ve zevkle okuyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Televizyondaki açıkoturumları beğeniyor ve sonuna kadar izliyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Akşamları, bir süre çalışıyor ve sonra dinleniyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Çocuklarımıza öğrettiklerimizden aksini yapıyor­sak, bizim gibi davrandıklarında onları kınamaya hakkımız yoktur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapıl­malıdır?

(ÖYS 1988)

A
"Öğrettiklerimizden" yerine "öğrettiklerimizin" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
B
"yapıyorsak" yerine "davranıyorsak" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"aksini" yerine "tersini" getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"davrandıklarında" yerine "davranırlarken" sözcüğü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"bizim gibi" yerine "bizimkine benzer" sözü getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insan­ların inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor.

Bu cümledeki anlam karışıklığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (ÖSS 1999)

A
"inançlarını" sözcüğü yerine "geleneklerini" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"antika" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"geçmişte" sözcüğünden sonra "yaşamış" getirilerek
İpucu:
TEBRİKLER!
D
"tanıtılan" sözcüğünden sonra "çok değerli" getirilerek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"de" sözcüğü atılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2001)

A
Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu konunun  öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de ..............

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur?

(ÖSS 1992)

A
yeşil alanların azlığındandır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlandır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
sanayi kuruluşlarının kent içinde bulunmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ısınmada kükürt oranı yüksek olan kömür kullanılmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
çarpık yapılaşmanın,  hava dolaşımını engellemesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 2000)

A
Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, uzmanlarca tartışılacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçluların cezalandırılmasını istedi.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını, basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi ne¬deniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1995)

A
Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hava sıcaklığının birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, belirli saatlerde dışarıya çıkmamak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiddetli rüzgarın deniz trafiğini aksattığı söyleniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kar yağışı  sürerse okulların tatil edilmesi düşünülebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1998)

A
Film, bir ailenin sıradan olaylar karşısındaki şaşırtıcı tutumunu ustalıkla yansıtıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Festivalin bu bölümünde, müziğin farklı türlerinde adını duyurmuş sanatçılar sahneye çıkacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının bu karikatürleri, başta Berlin ve Paris olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sergilenecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu kameralar, rahatça kullanabildiği ve taşınmasının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
O yıllarda hepimiz tiyatro tutkunuyduk ve çalışmaya susamıştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1993)

A
Toprak kaymasının en çok nerelerde görüldüğünü saptayarak buna karşı hangi önlemlerin alınabileceğini tartışacağız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp aralarındaki farkı belirleyeceğim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı bir yere taşınması gerekiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların nedenleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılacak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldığı bu filmi mutlaka görmelisiniz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

(ÖSS 1994)

A
Yarışmaya katılmadan önce özel bir hazırlık yapmadım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Özel zevklerim arasında kitap okumayı severim.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu tür yarışmalarda sorulan soruları kolay buluyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öteki arkadaşlara başarılar dilerim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.