Anlatım Bozukluğu – 2

ANLATIM BOZUKLUĞU  – 2

1. Aşağıdakilerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)       Mazereti bırak da gerçeği söyle bana.

B)       Ahmet Haşim’in şiirleri sembolizmin etkisini taşır.

C)       Derste hiç kimse konuşmadı, güzelce dersi dinledi.

D)      Bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum.

E)       Öğretmen, elindeki not defterini açtı.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)       Evlerinin önündeki bahçede çeşitli sebzeler yetişirdi.

B)       Ben işlerimi bitirene kadar burada bekle.

C)       Ne not tutuyorsun ne de dersi dinliyorsun.

D)      Bu konuyu uzun süre karşılıklı tartıştık.

E)       Kapıyı açar açmaz karşımda onu gördüm.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)       Bu tür önemsiz şeyleri kafana takmamalısın.

B)       Herkes kulak kabartmış öğretmeni dinliyordu.

C)       Hırsız yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.

D)      Onu karşımda görünce gözlerime inanamadım.

E)       Yok artık, o kadar uzun boylu değil!

 

4. “Nüfus sayımı, bu yıl yapıldı, bir hayli artmış.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Nesne eksikliği

B)       Zarf tümleci eksikliği

C)       Özne eksikliği

D)      Ekeylem eksikliği

E)       Gereksiz sözcük kullanılması

 

5. “Bu yörenin insanı geleneklerine bağlı; ama yeniliklere karşı değildi.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Özne eksikliği

B)       Ekeylem eksikliği

C)       Nesne eksikliği

D)      Dolaylı tümleç eksikliği

E)       Yardımcı eylem eksikliği

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)       Güler yüzlü olduğundan herkes onu çok severdi.

B)       Bazıları hiç çalışmadan başarılı olmak istiyor.

C)       Vizyondaki filmlerin hepsi birbirinden güzel.

D)      Bugüne kadar beni hiç yanıltmadı.

E)       Yeni eve girmiştim ki telefon çaldı.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde özne  –  yüklem uyumsuzluğu vardır?

A)       Yol kenarındaki ağaçlar belediye tarafından kesildiler.

B)       Buzlanma nedeniyle birçok kaza oldu.

C)       Milli takım bu akşam kader maçına çıkıyor.

D)      Herkes bir işin ucundan tutsa çabuk bitiririz.

E)       O, gözü gönlü tok bir insandır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)       Ev fiyatları bu yıl çok pahalandı.

B)       Maça gidecektik ama bilet bulamadık.

C)       Dayımlar yarın Almaya’dan dönecek.

D)      Evde yalnız kalmaktan çok korkuyor.

E)       Bulaşığı yıkadıktan sonra bize kahve yaptı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam belirsizliği vardır?

A)       Köyden ayrılalı yaklaşık on yıl oldu.

B)       Onun kendine özgü bir anlatımı var.

C)       O çocuksu gülüşünle herkesi etkiledin

D)      Babası ev alınca ona yardım etmiş.

E)       Bu yaz İngilizce kursuna gideceğim.

 

10. “Tarihi eserlerinin çoğu çürümeye yüz tutması yetkilileri harekete geçirdi.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Özne – yüklem uyumsuzluğu

B)       Özne eksikliği

C)       Nesne eksikliği

D)      Ekeylem eksikliği

E)       Tamlayan eki eksikliği

 

11.   I. Hiç kimse birbirine zarar vermeden yaşamayı başaramıyorlar.

II. Benim de görüşlerimi öğrenmek, yararlanmak istediler.

III. Gömleğini çok beğendiğini söylemiş miydim?

IV. Ahmet’in sıkıntı çektiğini biliyor, sezdirmeden yardım ediyordu.

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu, “dolaylı tümleç” eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

A)   I. ve II.                  B)  I. ve III.              C)   I. ve IV.

D)   II. ve IV.               E)   III. ve IV.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A)       Kimilerine göre ütopik olan bu düşünce, beni ayakta tutuyor.

B)       Kardeşim araba sürmesini pek bilmez.

C)       O, çocuklarını sever ve iyi yetişmesi için fedakârlık yapar.

D)      Yahya Kemal, öğretimini yarıda bırakır ve İstanbul’a döner.

E)       İşçiler ve biz çalışmaya önem verir, o ise bizi desteklerdi.

 

13.  “Onun sesini duyan herkes, koşarak salona gelip neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       Çatı uyuşmazlığı

B)       Özne eksikliği

C)       Zarf tümleci eksikliği

D)      Nesne eksikliği

E)       Özne-yüklem uyuşmazlığı

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çoğul kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmaz?

A)       Sokaktan geçen satıcılar, bir şeyler satma çabasın-daydı.

B)       Herkes yerdeki cansız bedenin başına toplandı.

C)       Kalabalık dalgalandı bir an stadyumda.

D)      Sensiz geçen bayramlar, bende çok büyük izler bıraktı.

E)       Kuşlar konuyor, huzurlu sessiz dallara.

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)       Eseri bilimsel ve teknik terimlerle dolu olduğundan anlaşılmasını zorlaştırıyor.

B)       Konularınızı eski zamanlardan seçmemiz okur kitlenizi azaltacaktır.

C)       Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz, bu durum okuyucuyu sıkar.

D)      Anlatımınız oldukça ağır ve süslü, daha yalın yazmalısınız.

E)       Kahramanlarınızı, kültürsüz insanlar arasından seçiyorsunuz.

CEVAPLAR

1   C 5   B 9    D 13    E
2   D 6   E 10  E 14    A
3   B 7   A 11  D 15    A
4   C 8   A 12  A  

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.