Aşık Reyhani Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Aşık Reyhani Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Erzurum’un Hasankale ilçesinden olup asıl adı Yaşar’dır.

Okula gitmeden okuma yazmayı öğrenip küçük yaştayken köyüne gelen âşıklardan birçok halk hikâyesi öğrenen sanatçının, âşıklığı ve şiir yaz­maya başlaması 18 yaşından sonradır.

Rüya motifiyle bade içerek âşıklık yeteneğini kazanmıştır.

Eski âşıkların dışında çağdaşı olan âşıklardan gelenek ve usul öğ­renen şair, her yıl düzenlenen “Konya Âşıklar Bayramı” na aralıksız yedi yıl katılmıştır.

İran’dan Avrupa’ya birçok ülkede konser ve konferanslara katılıp türkülerini icra etmiş, katıldığı yarışmalarda birincilik kazanmıştır.

ABD’nin Michigan Üniversitesinde katıldığı bir konferanstan son­ra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verilmiştir.

20.yüzyıl âşıklık geleneğinde bir fırsat olan teknolojik imkanlar­dan yararlanarak birçok radyo ve televizyon programına katılarak sesini geniş kitlelere duyurma imkânı bulmuştur.

Toplumsal yergi ve köy hayatının olumsuz şartlarını sıkça dile ge­tiren sanatçının şiirleri çeşitli gazete, dergi ve araştırmalarda yer almıştır.

Şiirlerinin bir kısmı “Avlarlı Reyhanî”, “Böyle Bağlar”, “Kervan”, “Şu Tepenin Arkasında” adlı kitaplarda toplanmıştır.