Murat Çobanoğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Murat Çobanoğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Âşıklık geleneğinin canlılığını koruduğu Kars’ta doğan Çobanoğlu’ nun babası da ken­disi gibi bir saz şairi olan Âşık Gülistan’dır.

İlkokulu bitirdikten sonra rüyasında bade içe­rek (ilham alarak) âşık olmuştur.

Saz çalışındaki mahareti, gür sesi ve şiirlerinde millî duyguları işlemesiyle dikkati çekmiştir. Pek çok âşıkla atış­ması olan sanatçının üç bine yakın şiiri bulunmaktadır.

Kars’ta “Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesi”ni açıp işleten şair, yurt içinde ve dışında düzenlenen şenliklere katılmıştır.

Çok sayıda radyo ve televizyon programına katılıp âşıklık gelene­ğini 20. yy. da tanıtmaya çalışmıştır.

Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere çeşitli illerde düzenle­nen yarışmalarda birçok birincilik kazanmıştır.

Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda başarılı örnekler vermiş, kendi türkülerinin yanı sıra usta malı türküleri de genç kuşaklara aktarmıştır. Meşhur “Kizi­roğlu Mustafa” türküsünü Türkiye’ye tanıtıp sevdiren âşıktır.

Kendisi gibi Karslı olan Şeref Taşlıova ile birlikte Âşık Şenlik gele­neğini başarıyla sürdürmüştür.

Kars Belediyesi, her yıl 6-7-8 Mayıs tarihlerinde onun anısına Mu­rat Çobanoğlu Âşıklar Bayramı düzenlemektedir.

Çobanoğlu’na ilişkin Ali Kafkasyalı’nın hazırladığı Âşık Murat Ço­banoğlu, Hayatı-Sanatı-Eserleri (1998) adlı bir kitap bulunmaktadır.