Aşık Mahzuni Şerif Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Aşık Mahzuni Şerif Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Kahramanmaraş’ta doğan ozan, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli saz şairlerindendir.

Çocukluktan itibaren halk şiirine ilgi duy­muş, saz çalmayı ve deyiş söylemeyi amcası Âşık Fezâlî’den öğrenmiştir.

Halk şairi ve besteci olan âşık, duygu ve dü­şüncelerini sazının yanı sıra kalemiyle de çeşitli gazete ve dergilerde dile getirmiştir.

Pir Sultan Abdal ve Davut Sulari’den etkilendiğini söylemiştir.

Bektaşi şiir geleneğini devam ettiren sanatçı, bu kültürü dünyaya tanıtmaya çalışmış ve şiirlerini yalın bir Türkçeyle söylemiştir.

Aşk, ayrılık, gurbet gibi konuların yanı sıra toplumsal yergiler içe­ren taşlamalarıyla tanınmıştır.

Çeşm-i Siyah, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh meşhur türkülerin­dendir.

Oldukça üretken olan sanatçı; yetmişten fazla kaset, dört yüze yakın plak ve dokuz kitap sanat hayatına sığdırmıştır.