Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 14 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 14

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransa'da 1857'de yayımlanan Madam Bovary romanı, realizmin romantizm üzerinde kesin za­fere ulaşmasını sağlar. Bizdeki Mai ve Siyah'ın kahramanı Ahmet Cemil, bu romandaki Emma Bovary'nin bir benzeri kabul edilir.

Bu parçada sözü edilen romanın yazarları aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Dostoyevski - Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Alphonse Daudet - Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Goncourt Kardeşler - Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
G. Flaubert - Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Honore de Balzac - Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Sigmund Freud bilinçaltını açığa çıkarma yön­temini benimsediği için akla, bilince değil, bilin­çaltına önem verir. Şiire kaynak olarak rüyayı ve bunalımları gösterir. Şiir, akıl ve iradenin işi değil, içimizde gizlenmiş duyguların dışa yansı­masıdır. Bu akımın kurucusu Andre Breton olup Türk edebiyatında bu akımdan en çok II. Yeni­ciler etkilenmiştir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Empresyonizm                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ekzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Klasik romanlar, dünya edebiyatının ünlü ka­rakterlerinin buluştuğu bir arenadır. Kimi Sanço Panço gibi efendisinin emrinde ve kaderine razıdır. Kimi Raskolnikov'un çektiği vicdan aza­bıyla baş başadır. Kimi Mephisto gibi insanı yanlışa, günaha sürükleyecek çeşitli entrikalar çevirme peşindedir.

Bu parçada adı geçen karakterlerin yer al­dığı eserler, aşağıdakilerin hangisinde doğ­ru sıralanmıştır?

A
Donkişot, Suç ve Ceza, Faust
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kamelyalı  Kadın,  Karamazov  Kardeşler, Wilhelm Tell
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çingeneler, Savaş ve Barış, Vanya Dayı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goriot Baba, Babalar ve Oğullar, Faust
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kamelyalı Kadın, Kırmızı ve Siyah, Hamlet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Goncourt Kardeşler  (I) diye anılan Edmond ve Jules  (II)  Goncourt, klasisizm   (III) akımı içinde yer alır. Bu iki kardeş Fransız olup, bilime ve gözleme dayalı eserlerini çok titiz biçimde yazarlar. Artistik üslubun  (IV) kurucuları arasında yer alırlar. İlk olarak "Gün­lük (Journal)   (V) adlı eserlerini yazarlar.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan edebi­yatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A
Corneille        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Aiskhlos        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Euripides
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aristophanes        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sophokles
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisi, Shakespeare (Şeks­pir) in eseri değildir?

A
Hamlet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romeo ve Juliet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Othello                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kral Lear
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Don Juan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Sembolizm, ".......” e tepki olarak doğan bir şiir akı­mıdır. Anlam, kapalı ve yoruma açıktır. Sanatçı dış evreni olduğu gibi değil, duyduğu gibi anla­tır. Dış gerçeklik buzlu bir camın arkasından seyredilir gibidir. Bizdeki temsilcisi, Fecr-i Ati'nin de öncüsü olan "....”, şiirin müziğe yakın­lığını şöyle anlatır: "Şiir söz ile müzik arasında, ancak sözden çok müziğe yakındır."

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Natüralizm, Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Parnasizm, Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Klasisizm, Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm, Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm, Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Her şeyden önce gözleme önem verir. Anlatı­lanlar yol boyunca gezdirilen bir aynadan yan­sırcasına nesneldir. Görüneni yazma yöntemi, bu akımdan sonra gelişen natüralizm için de geçerlidir. Sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizler.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki edebi akımların hangisiyle ilgilidir?

A
Romantizm    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizm    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm          
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Rus ve dünya edebiyatının en ünlü romancıla­rındandır. 1821-1881 yılları arasında yaşamış, eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inerek insanın iç çatışmalarını ustalıkla yansıtmıştır. Romanlarından bazıları şunlardır: Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler ...”

Bu parçada sözü edilen Rus yazar, aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Puşkin            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gogol        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dostoyevski
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Turgenyev    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tolstoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Amerikan edebiya­tı sanatçılarından biri değildir?

A
John Steinbeck
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ernest Hemingway
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Jack London
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edgar Allan Poe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Andre Gide
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Fransız edebiyatında   (I) iki Alexandre Dumas vardır. Bunlar baba ve oğuldur. Baba, Alexandre Dumas Pere'dir  (II)  ve Üç Silahşörler, Kamelyalı Kadın (III)   ünlü romanlarıdır. Oğul, Alexandre Dumas Fils'tir   (IV) ve Monte Cristo Kontu"   (V) romanı ile tanınır.                          

Bu parçada numaralanmış yerlerde yapılan bilgi ve sıralama yanlışlığı aşağıdaki deği­şikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A
I. parçadan çıkartılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ile V. yer değiştirmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. parçadan çıkartılmalı        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. parçadan çıkartılmalı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ile V. yer değiştirmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12
  1. yüzyılda yaşayan İtalyan hümanist hikaye­ci. Hikaye türünün kurucusu sayılır. "Decame­ron" adlı ünlü hikayeleri, bu türün ilk örnekleri kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen hikayeci aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Çehov      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Boccacio          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Maupassant
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dante              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Puşkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.