Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 13 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 13

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sanatçı, eserlerinde ideal insanın yanında onun acayip, gülünç, kaba, çirkin yönlerine de eserlerinde yer vermelidir.

II. Kötü çevre, kötü kişiler yetiştirir; toplum bir laboratuvar, insan deney malzemesidir.

III.Her şey insanın varlığıyla başlar, bu varlık sonsuz özgürlükler ortamında gelişmelidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A
Realizm, natüralizm, egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm, natüralizm, egzistansiyalizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Parnasizm, realizm, romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasisizm, realizm, romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm, romantizm, egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki eserin adı/ türü / yazarı sınıflandırmalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Madame Bovary/ Roman / G. Flaubert
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çanlar Kimin İçin Çalıyor / Roman    / J. London
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Müfettiş / Oyun Komedi / Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Vanya Dayı / Oyun  /  A. Çehov
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Budala /  Roman / Dostoyevski
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

19. yüzyıl İngiliz edebiyatının ünlü romancısı­dır. Roman türündeki başarısını özellikle sosyal romanda ortaya koymuştur. Ayrıca yapıtlarında toplumsal rahatsızlıklara, sorunlara da yer ver­miştir. David Copperfield, İki Şehrin Hikayesi, Oliver Twist romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Shakespeare                        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lord Byron
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Charles Dickens                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Victor Hugo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Daniel de Foe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"......” romantizm akımının en önemli temsilcisidir. "Genç Werther'in Acıları, Faust" önemli yapıtla­rıdır. Yine Alman edebiyatının ünlü bir ismi olan "....” tiyatrolarıyla ün kazanmıştır. "Wilhem Tell" en ünlü yapıtıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
Bertold Brecht, Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Schiller, Bertold Brecht
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çehov, Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goethe, Schiller
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Goethe, Steinbeck
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

I.Romana determinizm anlayışını getiren bu akımın sanatçıları toplumu bir laboratuvar insanı da deney malzemesi kabul eder.

II.    20. yüzyılın ilk çeyreğinde T. Tzara'nın ön­cülüğünü yaptığı akım, her şeye kuşkuyla bakmayı ilke edindi.

III.   Makineyi ve hızı sanata sokan, hayattaki her şeyi hızla açıklayan bu akım 20. yüzyıl­da ortaya çıktı.

IV.   Daha çok empresyonizme tepki olarak do­ğan ve kendini resim alanında gösteren bir akım olarak tanındı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­daki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmemiştir?

A
Sürrealizm      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Fütürizm          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Şiirlerinde biçim güzelliğine, mükemmelliğine önem verdi. Kelimelerin sıralanışı, bu sıralanış­tan doğan ahengi önemsedi. Ölçü ve kafiyeye özen gösterip ahenge yardımcı olduğu için ka­fiyeyi üstün gördü. Toplumun problemlerine yer vermeyip tasvir ve görünüşü eserlerinde ön pla­na çıkardı. Ayrıca yabancı ülkelerin sanata el­verişli egzotik güzelliklerine ilgi gösterdi.

Bu parçada sözü edilen şairin eserleri aşa­ğıdaki edebiyat akımlarından hangisine gi­rebilir?

A
Realizm                                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-ulus eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Rimbaud - İngiliz
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Antony Çehov - Rus
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Jean Paul Sartre - Fransa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goethe - Alman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dante - İtalya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Stendhal, Tolstoy ve Çehov'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realizm akımının temsilcisi olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Rus edebiyatının temsilcisi olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi alanlarında ilk eserleri yazmış olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanzimat edebiyatının örnek aldığı sanatçılar olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sadece roman türünde eser vermiş olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I.  Freud'un etkisinde kalan bu akıma göre insanın rüyada ortaya çıkan yönü onun ger­çek yönüdür.

II. Sanatçı için önemli olan, dış dünyada gör­düğü eşyaların gerçek yönü değil, kendin­de uyandırdığı izlenimdir.

III. Sanatçı, geçmişe ve durgun davranışa düşmandır, hayattaki her şey hareketlidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A
Sürrealizm, empresyonizm, fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dadaizm, empresyonizm, fütürizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sürrealizm, sembolizm, dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kübizm, sembolizm, fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm, parnasizm, kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Biz, Üç Silahşörler'deki "Birimiz hepimiz, hepi­miz birimiz için" mantığıyla Robinson Crouse'nun ıssız adadaki yalnızlığıyla ve Kırmızı ve Siyah'taki aşkla, David Copperfield'in hayat hi­kayesiyle yetiştik.

Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dostoyevski
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Daniel de Foe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Charles Dickens
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alexandre Dumas Pere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Banville bir konuşmasında şöyle der: "Şair ya­bancı ülkelerin sanata uygun egzotik güzellikleri­ni mükemmel bir biçim ve üslupla sunan kişidir.".

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi "Banville" ile aynı anlayıştadır?

A
Namık Kemal                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Muhip                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Veli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1902-1968 yılları arasında yaşayan Nobel Edebiyat Ödülü sa­hibi Amerikalı natüralist yazar John Stein­beck'in eserlerinden biridir?

A
Doktor Jivago
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gazap Üzümleri
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Silahlara Veda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ve Durgun Akardı Don
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Fransız edebiyatını (I)  örnek alan Tanzimat sanatçılarından  (II) bir kısmı klasisizm akımının  (III) etkisin­de kaldı. Bu akımın hayal ve duygulara önem veren anlayışı  (IV) Tanzimat sanatçılarına cazip gel­di. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi  (V) Tanzimat sanatçıları içerisinde klasisizm akımından etkilendi.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.