Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 12 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 12

Soru 1

"Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Mau­passant"

Yukarıda ismi geçen sanatçıların temsil etti­ği akımın Türk edebiyatındaki temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem, Beşir Fuat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halit Ziya, Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal, Ahmet Mithat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi, Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

            I.    Natüralizm

II.    Klasisizm

III.   Realizm

IV.   Romantizm

Yukarıda adları verilen sanat ve edebiyat akımlarının ortaya çıkış zamanlarına göre sı­ralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
II - III - IV - I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II - IV - III- I                        
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II - III - I - IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I - II - III - IV                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III - IV - I - II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı türde yazılmıştır?

A
Karamozov Kardeşler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kaybolan Cennet
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Oliver Twist
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Monte Kristo Kontu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Savaş ve Barış
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Realist sanatçı, dış dünyayı olduğu gibi anlat­mayı amaçlar ve onun gerçeğe uygun olmasına büyük önem verir. Gözlem ve betimlemeler, realizmin önem verdiği diğer unsurlardır. "Ma­dam Bovary, Goriot Baba, Kızıl ve Kara" bu akı­mın temsilcileri sayılan sanatçılar tarafından yazılmış eserlerdir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A
Victor Hugo, Balzac, Tolstoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
G. Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Stendhal, Gogol, G. Flaubert
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
A. Dumas, Stendhal, Dostoyevski
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
G. Flaubert, Balzac, Stendhal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

            I. Akıl ve mantık ön planda olmalıdır.

II. Sanatçı, eserlerinde duygu ve düşünceleri­ni gizlememelidir.

III.Sanat, toplumun yaralarını deşip tüm çir­kinlikleri ortaya çıkarmalıdır.

IV.Eserlerdeki kahramanlar, seçkin ve aristokrat kesimden seçilmelidir.

V.Sanatçı yabancı ülkelerin sanata elverişli güzellikleriyle ilgilenmelidir.

Yukarıda sıralananlardan hangi ikisi klasi­sizmin özelliğidir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

            I.   Yunan ve Latin edebiyatına bağlılık esastır.

II. Sanatçının anlattığı konular, yaşanmış ve­ya yaşanabilir olmalıdır.

III. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgindir.

IV. Önemli olan akıl değil, hayal ve duygulardır.

V.  Konular, Hıristiyanlık ve milli efsanelerden seçilmiştir.

Yukarıdaki sıralamalardan hangi ikisi roman­tizmin özelliğidir?

A
I. ve II.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Eski Yunan edebiyatının tanınmış "fabl" yazarı­dır. M.Ö. 6. yüzyılda yaşamıştır. Hayvanların başrolü oynadığı fablları onun adıyla anılır. Fran­sız fabl yazarı La Fontaine'i çok etkilemiştir.

Bu parçada sözü edilen fabl yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

A
Beydaba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pindaros
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Aisopos (Ezop)  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Euripides
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aiskylos
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Homeros ilk destan şairidir, en ünlü eseri "İlya­da ve Odessia"'dır. En ünlü lirik şair ise Sapp­ho'dur. Trajedi türünün önemli yazarı Raci­ne'dir. Aisopos, fabl şairi olarak tanınır. Aristop­hanes de dönemin ünlü komedya yazarıdır.

Parçada adı geçen sanatçılardan hangisi Yunan edebiyatının temsilcisi değildir?

A
Racine
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Homeros
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sappho
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aisopos
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aristophanes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki sanatçı ve ait olduğu millet eşleştir­melerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Montaigne - Fransız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
L. Byron - İngiliz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dante - İtalyan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goethe - Alman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
E. Hemingway - İspanya
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

O, toplumu bir laboratuvar, insanı deney malzemesi, sanatçıyı da bir bilgin saydı hep. Eserlerinde toplumun yaralarını sarıp çirkinlik­lerini ortaya çıkarmaya çalıştı; hayatı bütün yönleriyle, iğrenç, çirkin ve bayağı sahneleriyle anlatmaktan çekinmedi. Kişiliğin oluşmasında doğal ve toplumsal çevrenin etkisi olduğuna inandı. Bu yüzden onun en çok beğendiği ro­manı "Germinal" di.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdaki ede­biyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A
Realizm  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sembolizm  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"........” e tepki olarak 18. yüzyılda hazırlanan ve 19. yüzyılda bütün Avrupa'ya yayılan bu edebi akımda akıl ve sağduyu yerine duygusallık ön plandadır. Klasisizmdeki gibi sadece seçkinler değil, her türlü insan, eserlere konu olmuştur. Amaç tek tek bireyleri değil, toplumu düzeltmek­tir. Cromwell dramının önsözünde bu akımın il­kelerini koyan ".............”, akımın kurucusu sayılır.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Realizm - Tolstoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm - Goethe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm - Balzac
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm - Emile Zola
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romantizm - Victor Hugo
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

17. yüzyılda klasisizm akımı başlar. Fabl şairi ".......”, Le Cid, Cinna, Horace gibi eserlerin yazarı trajedi ustası "........” klasisizm akımına bağlı sanat­çılardandır.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Aisopos - Racine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beydaba - Chateaubriand
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Moliere - La Bruyere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Montaigne - Malherbe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
La Fontaine - Corneille
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm İle İlgili Bazı Kavramlar

POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR