Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 11 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 11

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki terin hangisinde aynı yüzyılda ya­şamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı milletten olan sanatçılar birlikte ve­rilmiştir?

A
Dante - Sappho - Montaigne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gustave Fiaubert - Balzac - Stendhal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Byron - Daniel Defoe - Turgenyev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dostoyevski - Tolstoy - Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
J. Steinbeck - J. London - Edgar Allan Poe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

1870'li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikayeci ve romancıların ortak çabala­rıyla oluşan bir akımdır. Realizmin devamı ve gelişmiş şekli kabul edilir. Gözlemle birlikte bi­limsel deney yöntemini uygular. Yazar, olayları bilim adamı gözüyle incelediği için hayatın her türlü çirkinliklerini anlatmaktan kaçınmaz.

Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Romantizm  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A
Madam Bovary
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hamlet
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ecinniler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Savaş ve Barış
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
David Copperfield
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki Yazar Eser Tür eşleştirmelerden hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

A
Shakespeare / Hernani / Oyun
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dostoyevski  / Suç ve Ceza  /  Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edgar Allan Poe /   Annabel Lee /     Şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Balzac / VadidekiZambak   /  Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sophokles / Kral Oidipus / Oyun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

 I.     Emile Zola

II.    Stendhal

III.   Guy de Maupassant

IV.   Balzac

V.   Alphonse Daudet

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangi ikisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle di­ğerlerinden farklıdır?

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve V.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve IV.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

19. yüzyılda yaşayan dünyaca ünlü Fransız ro­mancıdır. Başlangıçta bir profesörün "Ne iş ya­parsan yap; ama edebiyat yapma." demesine rağmen o kendini yetiştirerek dünya edebiyatı­nın zirvesine çıkmıştır. Realist romanın kurucu­su sayılmasına rağmen eserlerinde romantik unsurlar da yer alır. Romanlarını 96 ciltlik "İn­sanlık Komedisi" adı altında toplamıştır. Bunlar arasında "Goriot Baba" birçok dile çevrilmiştir.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Balzac
İpucu:
TEBRİKLER!
B
J.J Rousseau
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alphonse Daudet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gustave Flaubert
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Victor Hugo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Dünya edebiyatında ".......” türünün babası olarak Fransız yazar Montaigne gösterilirken, Don Ki­şot adlı eseriyle İspanyol yazar "........” modern ro­manın kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
hikaye - Boccacio
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
trajedi - Shakespeare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
macera romanı - Jules Verne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
deneme - Cervantes
İpucu:
TEBRİKLER!
E
dram - Victor Hugo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi trajedi yazarı değil­dir?

A
Moliere  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Corneille      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sophokles
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Racine    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aiskylos
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

17. yüzyılda yaşayan İngilizlerin ünlü oyun ya­zarıdır. Oyunlarında insan psikolojisini derinle­mesine yansıtmıştır. Dramda "Venedik Taciri", trajedide "Romeo ve Juliet", komedide "Yanlış­lıklar Komedyası" gibi tanınmış birçok eserin sahibidir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
C. Dickens                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Shakespeare
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Schiller    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Byron
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
J. Swift
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangi ikisi Yunan edebiya­tında trajedi türünün önde gelen sanatçıları­dır?

A
Homeros - Sappho
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sappho - Herodotos
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sokrates - Aristophanes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sophokles - Aiskylos
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eflatun - Euripides
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

1738-1832 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü "....” şair, oyun, roman yazarı. O, adını "Faust" adlı eseriyle duyurdu. Schiller'le arka­daş olup saray tiyatrosunu birlikte yönetti. İnce, usta bir dile sahiptir. Dizelerinde hiciv, mizah, derinlik, akıcılık, coşkunluk vardır. Mevlana'ya hayranlığı yüzünden Farsça öğrendiği ve Müslüman olduğu söylenir. Eserleri arasında Doğu-Batı Divanı, Roma Mersiyeleri bulunan yazar, "......” akımı içinde yer alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uy­gundur?

A
Rus - realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fransız - sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İngiliz - natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alman - romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İtalyan - klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Batı edebiyatında Verlaine Türk edebiyatın­da Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim'in temsil ettiği akım aşağıdakilerden hangisi­dir?

A
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

I.    Tolstoy - Suç ve Ceza - Romantizm

II.    Baudelaire - Kötülük Çiçekleri - Sembolizm

III.   Goethe - Faust - Romantizm

IV.   Balzac - Goriot Baba - Realizm

V.   Moliere - Cimri - Klasisizm

Yukarıda sıralanan "sanatçı-eser-edebi akım" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.