Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 10 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 10

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı sa­natçılarından biri değildir?
A
Çiçero  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Theokritos
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Terentius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Virgilius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Horatius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, farklı bir akımın temsilcisidir?

A
Tolstoy  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Victor Hugo
İpucu:
TEBRİKLER!
C
E. Hemingvay                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
C. Dickens
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Balzac
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Realizm akımının şiire uyarlanmış şeklidir. Ro­mantizmin aşırı duygusallık Özelliğine karşı po­zitivizmin etkisiyle şiirde nesnellik görüşünü be­nimser. Eski Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş; Hint, Mısır gibi ülkelerin doğal görün­tüleri ve kültürlerini ele alarak şiire egzotik bir hava katmıştır. "Sanat sanat içindir." görüşünü benimsediği için şiirde dil ve biçim kusursuzlu­ğu önemlidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürrealizm  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Baudelaire - sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Stendhal - realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Schiller - romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Emile Zola - romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Racine - klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebi­yatı sanatçılarından biri değildir?

A
Sappho
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aiskylos  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Homeros
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aisophos  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Vergilius
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A
Realizm ve natüralizm akımlarında sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizlemez.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Natüralizm dendiğinde akla ilk gelen isim Fransız yazar Emile Zola'dır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm akımı eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasisizm akımının temsilcilerinden olan La Fontaine, "fabl"lartyla tanınır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm akımı, adını eski Yunan'da ilham perilerinin oturduğuna inanılan "Parnas" adlı dağdan alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Sefiller'de insanın düşüşünü ve yükselişini, Ga­riot Baba'da fedakarlık ve nankörlüğü, Robin­son Crusoe 'da tek başına da olsa insanın ba­şarma çabasını görüp yaşam deneyimlerimiz çoğalır.
Bu parçada adı geçen üç eserin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

A
Victor Hugo - Balzac - Daniel de Foe
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Lamartine - Gustave Flaubert- Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alphonse Daudet - Moliere- Cervantes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cengiz Aytmatov - Ernest Hemingway-Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Goncourt Kardeşler - La Bruyere- Turgenyev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Balzac, Gustave Flaubert, Tolstoy"
Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aynı ulustan sanatçılar olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hem roman hem tiyatro türünde eserler vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eserlerinde hayal gücünü ve duyguları ön planda tutmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı edebi akımdan etkilenmeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Romanı bir deney aracı, sanatçıyı da bilim adamı kabul etmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için söy­lenemez?

A
Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı, eserlerinde kimliğini, kişiliğini gizlemez.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
17. yüzyılda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'ya yayılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşüncelere akıl ve sağduyu egemendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sadece soylu ve seçkin insanları ele alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yapıtlarında sadece seçkin, üst tabakadan kahramanlara yer veren sanatçıları hep eleştir­dim. Bence sanatçı ideal insana değil, acayip, gülünç, kaba, çirkin, kötü yönleri de olabilen, güzellikleri yanında bu özellikleri de taşıyan in­sana yer vermelidir. Sanatçı, tabiatta ve hayat­ta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getir­meli, iyi, kötü, ak-kara çatışması doğrultusunda eserini yazmalıdır. "Üç Silahşörler", saydığım bu özelliklerin hepsini barındırdığından en be­ğendiğim romandır.
Böyle düşünen biri aşağıdaki edebi akımlar­dan hangisinden söz ediyor olabilir?

A
Klasisizm                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Realizm                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Futurizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

20.Yüzyıl Dünya Edebiyatında Roman Özellikleri ve Yazarları

20.Yüzyıl Dünya Edebiyatında Roman Özellikleri ve Yazarları