Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 16 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 16

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fabl, hayvanları konuşturarak hayvanlar arasın­da geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan manzum öykücükleridir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türün­de eserler vermiştir?

A
Moliere                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Daniel de Foe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
La Fontaine                      
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Victor Hugo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

18. yüzyılın sonunda başlar, 19. yüzyılın ortala­rına kadar sürer. Kendisinden önceki klasisiz­me bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Roman­tizm; klasisizmin düzenlilik, uyumluluk, dengeli­tik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bi­reye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişi­selliğe önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın, yani burjuvazinin duygu, düşünce ve yaşam tarzını ön plana çı­karır.

Aşağıdaki sanatçılardan  hangisi yukarıda söz edilen akımın temsilcisidir?

A
Schiller            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Balzac          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tolstoy          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dostoyevski
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Natüralizm   için   aşağıdakilerden   hangisi söylenemez?

A
İnsan kişiliğini anlatmak için soya çekim yasalarından yararlanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazar eserde kişiliğini gizler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gözlem ve tasvir önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerde hayat bütün yönleriyle anlatılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtlar son derece ağır bir dille kaleme alınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı-yapıt eş­leştirmesi yanlıştır?

A
Victor Hugo - Sefiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Goethe - Faust
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Stendhal - Kırmızı ve Siyah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Balzac - Vadideki Zambak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dostoyevski - Anna Karanina
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Aşağıdakilerden  hangisi farklı  bir akımın temsilcisidir?

A
Victor Hugo        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Goethe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Schiller  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Rousseau    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Corneille
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir?

A
Nabizade Nazım                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ömer Seyfettin                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

---------------   Cromwell adlı eseri ile romantizmin ilkeleri­ni açıklayıp bu akımın önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarı kazanmıştır. Şiir ve ro­manlarda toplumsal konularla ilgili düşünceleri­ni kişisel duygu ve coşkularını birleştirmeyi bil­miştir.

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Victor Hugo      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Voltaire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Goethe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
J.J. Rousseau    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Romantik şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya çık­mıştır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. "Sanat sanat içindir." ilkesini savun­muştur. Nesnelerin dış görünüşünü aktarır. Ke­limeler, seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralanı­şı ve ahenkleri önemlidir. Kafiye ve redife önem verilir.

Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parnasizm                              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I.  19. yy.'ın ikinci yarısında Fransa'da klasisiz­me tepki olarak çıkan bir edebiyat akımıdır.

II.  Konu gerçeklerden alınır, olay ve kişiler ya­şayan kişilerin benzeridir.

III. Betimlemeler, yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır.

IV.   His ve hayale kapılmadan toplum gerçekle­rini olduğu gibi yansıtır.

V. Sanat için sanat görüşünü savunur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, realizm hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Flaubert, Tolstoy, Balzac'ın ortak yönü aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Şiir türünde başarılı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Biçimden çok içeriğe önem vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumun sorunlarına çözüm bulmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı ulustan sanatçılar olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemeleri
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

"Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir." diyen biri aşağıdaki edebi akımlardan hangi­sine bağlıdır?

A
Sembolizm                              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Sürrealizmin etkili olduğu edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servetifünun                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. Yeniler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tanzimatçı                                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecriati
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 Son
Geri dön