Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 17 (Test Çöz – Online)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 17

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Realizmin devamı ve gelişmiş şeklidir. Gözlem­le birlikte bilimsel deney yöntemi uygulanır. 1870'li yıllarda Emile Zola önderliğinde oluşan bir edebi akımdır.

Yukarıda sözü edilen edebi akım aşağıdaki­lerden hangisidir?

A
Klasisizm      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı - edebi akım ilişkisi yanlış verilmiştir?

A
Baudelaire - Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Emile Zola - Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gustave Flaubert - Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Victor Hugo - Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Moliere - Realizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

I.    19. yüzyılın ikinci yansında Fransa'da başlamış, bütün Avrupa'ya yayılmıştır.

II.   Şiir, herkes tarafından farklı yorumlanabil­melidir, görüşünü savunur.

III.  Gerçeği olduğu gibi anlatmanın  imkanı yoktur sembolistlere göre.

IV.  "Sanat, sanat içindir." görüşü benimsen­miştir.

V.   Geçmişin bütün biçimlerine bağlı kalınmıştır.


Sembolizm için yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Dünyanın en büyük romancılarından biridir. Fransa'da natüralist yazarların öncüsü olmuştur. Eserlerinde güzel, çirkin ayırmaksızın toplumun her türlü görüşünü tam bir gerçeklikle yansıtır. Seçtiği konuları bir bilgin titizliği ile işler.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Zola          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Balzac            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Goethe          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Victor Hugo
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Jean Paul Sartre'nin kurucusu olduğu edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egzistansiyalizm                    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Parnasizm                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Kuralsızlık bizim kuralımızdır." anlayışına sa­hip olan edebi akım aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Dadaizm    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Parnasizm      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebi akıma bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A
Rimbaud - Verlaine - Mallarme
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Paul Valery - Balzac - Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Shakespeare - Byron - Moliere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Moliere - Andre Gide - Gogol
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
La Fontaine - Shakespeare - Balzac
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.    Çağının sosyal bir tenkitçisidir.

II.    Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.

III.   Yapmacıklıktan, aşırılıktan sıyrılarak çağı­nın insanını yakalamıştır.

IV.  Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.

V.   Romantizmin önemli temsilcilerindendir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "Moliere" hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, klasisizmin özel­liklerinden biri değildir?

A
17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Akla ve sağduyuya değer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önemli olan konudur, konunun işleniş biçimi ikinci plandadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sanat için sanat görüşünü savunur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, parnasizm edebi akımından etkilenmiştir?

A
R. Mahmut Ekrem          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Haşim                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

I.   Akla ve bilince değil, bilinçaltına önem vermişlerdir.

II. İlginç imajlarla, sözcükler ve hayaller arasın­da alışılmışın dışında bağlar kurulmuştur.

III. Anlaşılma kaygısı güdülmemiştir.

IV. Şiire kaynak olarak rüya, bunalımlar ve sa­yıklamalar gösterilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A
Sembolizm                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Natüralizm                              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizle­mezler. "Sanat, toplum içindir." görüşü benim­senir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.

Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edilmiştir?

A
Romantizm      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Realizm      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özel­liklerinden biri değildir?

A
Romantik şiire tepki olarak doğmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şairler, şiirde kişiliklerini gizlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirde nesnellik görüşü benimsenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın rüyada ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür görüşünü savunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
"Sanat, sanat içindir." anlayışı hakimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Genç Werther'in İtirafları, Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları, Wilhelm Meister'in Gezi Not­ları gibi eserler hangi sanatçıya aittir?

A
Victor Hugo        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Goethe  
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Balzac
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.