Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 7 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 7 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin ruh halinin soyut olarak izlenmesi bırakılmış, kişiler çevreleri içinde ele alınmış ve insanın düzeltilmesi yerine toplumun düzeltilmesi amacı güdülmüştür.

Yukarıda özelliği verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Abartmadan denilebilir ki herkesin anlayabileceği şiir, yalnız aşağı ozanların işidir. Büyük şiirlerin girişleri tunç kanatlı şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları

itemez ve o kapılar kimi zaman yüzyıllarca insanlara kapalı durur. " diyen bir şair hangi şiir akımını savunuyor olabilir?

A
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Eskiden ne varsa artık yok; ilerde ne olacaksa daha olmadı. Dertlerimizin nedenini başka yerde aramayın. İşte bizim karamsarlığımızın, şaşkınlığımızın, aşırı duyarlılığımızın

nedeni... Bu yanıt aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?

A
Natüralizm, kişilik oluşumunda hangi olguları öne sürer?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Siz realistler neden çirkinliği ve bayalığı yazıyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealist şairler olarak niçin anlamı yok ettiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantik bir sanatçı olarak niçin böyle duygusalsınız?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Klasik sanatçının trajediyi önde tutmasının nedeni nedir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Freud olmasaydı bilinç olmazdı, şiir olmazdı. " sözünü hangi akımın sanatçısı söyleyebilir?

A
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"... ressam ve heykeltıraşlar gibi varlığın dış yönünü anlattıkları halde ... iç yönü, konu içinde erimiş varlığı anlatmak ve bir müzisyen gibi ha­reket etmek istediler. Yapıtlarında

zeka yerine hayal gücünden ve duyarlıktan yararlandılar. "

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sembolistler- Parnaslar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Parnaslar- Natüralistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantikler- Parnaslar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnaslar- Sembolistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealistler- Dadaistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Değişen toplum, ruhu da değiştiriyor. Yaşayan her şey gibi, insan da, kendini besleyen havay­la birlikte değişiyor. Her yüzyıl, kendine özgü koşullarıyla, kendine özgü

duygular, güzellikler yaratıyor.

Yukarıda açıklanan edebi terim aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A
Tür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üslup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kavram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Akım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Biçim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Lirizmden yoksun olan, aklın ilkelerine bağlı kalan Şinasi, hangi edebiyat akımının etkisinde kalmıştır?

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Klasisizm, akla önem verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizmde din duygusu güçlüdür.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Klasik akım, doğaya saygı ve sevgiyi temel alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatsal mükemmellik klasisizmde önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasik akım ahlaka büyük değer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Toplumu büyük bir laboratuar, insanı deneme ve inceleme konusu, sanatçıyı da bilgin sayar­lar. İnsanın tüm özelliklerini bilim çıplaklığıyla ortaya çıkarıp göstermeyi

amaçlarlar.

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen bu akımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Racine- Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bualo- Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sophakles- Aristophanes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Emile Zola- Maupassant
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Byron- La Bruyere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bizler yaşamın acı dilini öğretir, gerçeğin yüksek dersini veririz, "İşte olan bu! " deriz. Bir kere daha söylüyoruz: Bizler bilimle uğraşan, çözümleme yapan her şeyin içini

dışını didik didik eden kişileriz; yapıtlarımızda da, bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulamaları bulursunuz.

Yazarın "bizler " diye söz ettiği grup aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden olabilir?

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Dr. R. Freud' un "psikanaliz " yöntemini temel alan, bilinçaltına itilen özlem ve isteklerini özgür çağrışım yöntemi ile ortaya çıkar­maya çalışan, şiiri iç dünyanın derinlikle­rinde saklı olarak gören sanatçılar, hangi edebi akımın temsilcileri olabilirler?

A
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi daha çok şiirde görülen edebi akımlardır?

A
Realizm- Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm- Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm- Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm- Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.