Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 7 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 7

Soru 1
"Abartmadan denilebilir ki herkesin anlayabileceği şiir, yalnız aşağı ozanların işidir. Büyük şiirlerin girişleri tunç kanatlı şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları
itemez ve o kapılar kimi zaman yüzyıllarca insanlara kapalı durur. " diyen bir şair hangi şiir akımını savunuyor olabilir?
A
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
Eskiden ne varsa artık yok; ilerde ne olacaksa daha olmadı. Dertlerimizin nedenini başka yerde aramayın. İşte bizim karamsarlığımızın, şaşkınlığımızın, aşırı duyarlılığımızın
nedeni... Bu yanıt aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?
A
Natüralizm, kişilik oluşumunda hangi olguları öne sürer?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Siz realistler neden çirkinliği ve bayalığı yazıyorsunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealist şairler olarak niçin anlamı yok ettiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantik bir sanatçı olarak niçin böyle duygusalsınız?
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Klasik sanatçının trajediyi önde tutmasının nedeni nedir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Dr. R. Freud ^ un "psikanaliz " yöntemini temel alan, bilinçaltına itilen özlem ve isteklerini özgür çağrışım yöntemi ile ortaya çıkar­maya çalışan, şiiri iç dünyanın derinlikle­rinde saklı olarak gören sanatçılar, hangi edebi akımın temsilcileri olabilirler?

A
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Klasisizm, akla önem verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizmde din duygusu güçlüdür.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Klasik akım, doğaya saygı ve sevgiyi temel alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatsal mükemmellik klasisizmde önemlidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasik akım ahlaka büyük değer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Toplumu büyük bir laboratuar, insanı deneme ve inceleme konusu, sanatçıyı da bilgin sayar­lar. İnsanın tüm özelliklerini bilim çıplaklığıyla ortaya çıkarıp göstermeyi
amaçlarlar.
Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen bu akımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Racine- Schiller
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bualo- Corneille
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sophakles- Aristophanes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Emile Zola- Maupassant
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Byron- La Bruyere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6
"... ressam ve heykeltıraşlar gibi varlığın dış yönünü anlattıkları halde ... iç yönü, konu içinde erimiş varlığı anlatmak ve bir müzisyen gibi ha­reket etmek istediler. Yapıtlarında
zeka yerine hayal gücünden ve duyarlıktan yararlandılar. "

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Sembolistler- Parnaslar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Parnaslar- Natüralistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantikler- Parnaslar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnaslar- Sembolistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealistler- Dadaistler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Freud olmasaydı bilinç olmazdı, şiir olmazdı. " sözünü hangi akımın sanatçısı söyleyebilir?

A
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8
Değişen toplum, ruhu da değiştiriyor. Yaşayan her şey gibi, insan da, kendini besleyen havay­la birlikte değişiyor. Her yüzyıl, kendine özgü koşullarıyla, kendine özgü
duygular, güzellikler yaratıyor.

Yukarıda açıklanan edebi terim aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

 

A
Tür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Üslup
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kavram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Akım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Biçim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9
Bizler yaşamın acı dilini öğretir, gerçeğin yüksek dersini veririz, "İşte olan bu! " deriz. Bir kere daha söylüyoruz: Bizler bilimle uğraşan, çözümleme yapan her şeyin içini
dışını didik didik eden kişileriz; yapıtlarımızda da, bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulamaları bulursunuz.

Yazarın "bizler " diye söz ettiği grup aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden olabilir?

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Kişinin ruh halinin soyut olarak izlenmesi bırakılmış, kişiler çevreleri içinde ele alınmış ve insanın düzeltilmesi yerine toplumun düzeltilmesi amacı güdülmüştür.

Yukarıda özelliği verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi daha çok şiirde görülen edebi akımlardır?

A
Realizm- Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm- Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm- Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm- Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Lirizmden yoksun olan, aklın ilkelerine bağlı kalan Şinasi, hangi edebiyat akımının etkisinde kalmıştır?

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm İle İlgili Bazı Kavramlar

POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR