Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 6 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 6

Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde Natüralizmin dünyada ve Türk edebiyatındaki temsilcileri bir arada verilmiştir?

A
Goethe- Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Balzac- H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Baudelaire- Cenap Şehabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
E. Zola- Nabizade Nazım
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Corneille- Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Anlamın kapalı olması ve sözün anlamından çok musikisine önem veren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Türk edebiyatında Sembolist akımın izleri­nin ilk görüldüğü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cahit Sıtkı Tarancı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cenap Şehabettin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4
"Determinizm " görüşüne uyularak deneysel bilimlerde uygulanan deney yönteminin edebiya­ta da uygulanabileceği görüşünü ileri süren ..., bundan hareketle hayatın iğrenç
ve çirkin sah­nelerinin anlatılmasından da çekinmemişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Edebiyatımızda İkinci Yeniciler topluluğu üyelerinin büyük çoğunluğu (Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk, Edip Cansever) aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlı olarak eser vermişlerdir?

A
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sürrealizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi "Ekspresyonizm " akımının özelliklerinden biri değildir?

A
20. yüzyılın başında Almanya ^ da Dadaizm ^ e tepki olarak ortaya çıkmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tabiat ve eşya ikinci plana atılmış, sanatçının ruhi durumu ön plana çıkarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözün yaratıcı gücüne ve dünyayı değiştirme yeteneğine inanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alışılmış, yerleşmiş değerlere karşı acımasız tavır alınmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
T. S. Elliot, Franz Kafka dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7
I.    Geçmişe sırt dönülmüş, geleneklere karşı çıkılmıştır.
II.    Makine ve hız sanata sokulmuştur.
III.    Geleceğe yönelme amaçlanmıştır.

IV.   Mayakovski dünyada, Türk edebiyatında ise Nazım Hikmet öncüsü olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ekspresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fütürizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8
Bu edebi akım en az romanda gelişmiştir. Da­ha çok trajedi ve komedide görülmüştür. Eser­ler ulusaldır; ama soylu tabakanın konuşma di­liyle yazılmıştır. Ahlaki amaç
güdülmüş, bireyi olgunlaştırmayı esas almışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

İspanyol ressam Picasso ^ nun resimde açtığı bir çığır olan, sonradan edebiyatı da etkileyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kübizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10
Eserde, önce olayın geçtiği yer parçalara ayrılmış. Sonra bu parçalar sanatçının kişisel görüşüne göre yeniden birleştirilmiş. Böylece konunun tümü, aslındaki gibi değil,
sanatçının duyumlarına göre geometrik bir yapı içinde şekil almış.

Paragrafta anlatılan yolu izleyen bir sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

 

A
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kübizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki "sanatçı-edebiyat akımı " eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Balzac- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Lamartine- Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Racine- Parnasizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
J. Steinbeck- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
A. Rimbaud- Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Parnasizm akımlarının ortak özelliğidir?

A
Bilim ve fenle ilgili konuların işlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dış dünya ile gözlemlerin yansıtılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yunan ve Latin edebiyatlarından yararlanılması
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sadece soylu ve olgun kişilere yer verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hayal ve olabilene yer verilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm İle İlgili Bazı Kavramlar

POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR