Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 5 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 5 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 5

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Guy de Maupassant
II. Balzac
III. Emile Zola
IV. Mallarme
V. Baudelaire
Yukarıdaki sanatçılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirildikleri zaman hangisi dışta kalır?
A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
I. Empresyonizm
II. Kübizm
III. Dadaizm
IV. Fütürizm
V. Sembolizm
Yukarıda numaralandırılmış akımlardan han­gisi "Parnasizm " e tepki olarak doğmuştur?
A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3
Bir eser güzelliğini, değerini akıldan alır. Sağ­duyuya dayanmayan hiçbir anlatımın estetik değeri yoktur hiçbir şey gerçekten daha güzel olamaz. Ancak gerçek sevimli ve
kalıcıdır.
Yukarıdaki sözler, aşağıdaki edebiyat akım­larından hangisinin temel niteliğini yansıtır?

 

A
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4
Neoklasisizm, yeni klasikçilik anlamındadır. Klasisizmi eski klasik anlamıyla yeniden canlan­dırmak için ortaya atılan edebiyat hareketidir. Neoklasisizmin amacı, şiirde
aklın üstünlüğünü, klasik biçimleri, Yunan mitolojisinden yararlanmayı ön plana almaktır.

Yukarıda açıklaması verilen "Neoklasisizm " in Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
N. Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Y. Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
M. Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
A. Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Onlara göre sanat ve edebiyatta realizm müm­kün değildir. Şiirde asıl önemli olan kulağa ge­len ritim, müzikalite zevkidir. Biçimsel kurallar bir saçmalıktır. Önemli olan
anlatmak değil, tel­kinde bulunmaktır. Fikir değil, duygu önemlidir.
Yukarıda bahsedilen edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Realizm- M. Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sembolizm- Ahmet Haşim
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Parnasizm- Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kübizm- Cahit Külebi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fütürizm- Nazım Hikmet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A
Sanatçının eserinde kişiliğini gizlemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatımın yalın, açık ve sade olması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akla ve sağduyuya önem verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konudan çok, konunun işlenişine önem verme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eserlerde milli dilin kullanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki sanatçı-bağlı olduğu edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
A. Çehov- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Boileau- Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Corneille- Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dostoyevski- Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
E. Zola- Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8
  1. Cenap Şehabettin - Sembolizm
  2. Abdülhak Hamit - Romantizm
  3.  Şinasi - Klasisizm
  4. Ahmet Haşim - Sembolizm
  5. Tevfik Fikret - Empresyonizm
Yukarıda verilen sanatçı-akım eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?
A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9
Elimdeki eserde yazar karakterlere ya iyi ya da kötü bir elbise biçmiş ve eserin sonuna dek bu böyle gidiyor. Bu bana "ak-kara " çatışmasının en belirgin olduğu ... akımını
hatırlattı.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10
Geniş manada Rönesans gibi ... de İtalya ^ da doğmuştur. Genel olarak iki sebepten oluş­muştur. 1- Kilise ve devlet baskısına dayanan Orta Çağ zihniyetine karşı düşüncenin
tepkisi. 2- Klasik Yunan-Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık. Bu akımın tutkunları, şu veya bu millet adına değil insanlık ülküsüyle konuşup düşünmeye çalıştılar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hümanizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Romantizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Din duygusuna dayanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duygu, coşkunluk ve hayal önemli birer unsurdur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konular Yunan ve Latin edebiyatından alınır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dram türünü sahne için daha uygun bulmuşlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
En çok aşk, doğa ve ölüm konuları işlenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12
Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip sapta­makla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene aşı­rı sevgi göstermezse sanatçı da suç
karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tut­maz. Bizler gerçeğin kurallarını bilimsel kuralla­ra bağladık. Edebiyat bir ameliyat masası, ro­man ise bir deney aracı
oldu elimizde.

Bu sözleri söyleyen E. Zola ^ nın kurucululu­ğunu yaptığı edebiyat akımı aşağıdakiler­den hangisidir?

 

A
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.