Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 4 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 9 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi realizmin Türk ede­biyatındaki temsilcileri arasında yer almaz?

A
Y. Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
H. Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
A. Hamdi Tanpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
R. Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
R. Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde aynı edebiyat akımından etkilenmiş sanatçılar birlikte verilmiştir?

A
Verlaine- Tolstoy- La Fontaine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Stendhal- E. Zola- J. J. Rousseau
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Lamartine- V. Hugo- Goethe
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Mallerme- Stendhal- G. Flaubert
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Goethe- E. Zola- Baudelaire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Onlar Hristiyanlığı mucizeleriyle ele almış ve konu etmişlerdir. Önemli olan evrensellik değil, ulusallık olmuştur onlarda. Ele alınan insan tipi soyut değildir. Aksine

çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak onların eserlerinde kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya da hep kötüdür. Çünkü yine onlara göre roman bu ikisinin çatışmasından

doğar.

Bu parçada anlatılan yazarların eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

A
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Okuduğum son romanda yazar esere kendi kişiliğini katmamış. Hiçbir yerde tutkularına, zaaflarına, sırlarına rastlamadım. Fakat esere biçim yönünden bakarsanız

mükemmelin bile ötesinde. Gereksiz sözcükler yok, her şey net. Ben bu romanın konusunu daha başka okumalarımda da görmüştüm. Demek ki yazar konuya değil,

konunun işlenişine önem vermiş.

Böyle nitelendirilen bir roman hangi edebi akımı benimseyen bir yazar tarafından ya­zılmıştır?

A
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Empresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

..., insanı aklın zincirinden ve aklın düzeninden; sanatı dil, uyak, ölçü, sanat kaygılarından kurtarmak; yerleşmiş bütün kuralları, gelenekleri yıkmak; kuralsızlığı kural

edinmek üzerine kurulan bir akımdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dadaizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Egzistansiyalizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ekspresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Realizmde konu gerçek hayattır. (II) Ola­ğanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez. (III) Okura yaşanmış bir olay sunulur. (IV) An­latılan kişi tam anlamıyla insandır.

(V) Olaylar subjektif bir bakışla incelenir, yan tutulmaz.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yer­lerden hangisine bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

I. Fenelon
II. Racine
III. Moliere
IV. Goethe
V. La Fontaine
Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi farklı bir edebi akıma mensuptur?

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

- İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Fransa'da ortaya çıkmıştır.

- Onlara göre değişmeyen gerçek: insan vardır, özgürdür, çevresini saran dünyayı bir türlü çözemez; bu nedenle umutsuzdur.

 - Yaptıkları edebiyata "bunaltı edebiyatı " den­miştir.

- İnsan her şeye kendi karar vermelidir; çünkü insan kendi hayatını kendi kurtarır.

Yukarıda özellikleri sıralanan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dadaizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kübizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fütürizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ekspresyonizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Egzistansiyalizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Zola ve J. Paul Sartre'nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairlik yönleriyle tanınmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zola'nın Natüralizm, Sartre'nin Egzistansiyalizm'in kurucusu olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Realizm akımına bağlı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı dönemin sanatçıları olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat sanatçılarını etkilemeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçıların herhangi bir özelliği değildir?

A
Gerçekçilikte fotoğrafçı gibidirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserlerinde gerçekler ayna gibidir, değiştirilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Olağanüstücülüğe, hayalciliğe ve duygusallığa yer vermez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Eserlerde olay ve dram birinci plandadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Onlarda gözlem ve araştırma önemli yer tutar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Romancı, eserinde gerçeğin daha çok çirkin yönünü ele almış, yani gerçekler arasında seçme yapmamış. Kahramanlarını ait oldukları çevrenin diliyle konuşturmuş, pek çok

argo ve küfür esere olduğu gibi girmiş.

Burada sözü edilen romancı hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.