Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 3 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 3 (Online-Test Çöz)

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Realizm

II. Sürrealizm

III. Natüralizm

IV. Sembolizm

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralandırılmış edebi akımların hiçbirin­den etkilenmemiştir?

A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ece Ayhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

"Şiirlerime ne anlam verilirse anlamları odur. Benim onlardan çıkardığım anlam görecelidir, kimsenin ona farklı anlamlar vermesine engel değildir. Her şiirin sadece bir anlamının olduğunu söylemek, yahut bu düşüncenin tıpkısına uygun boyun eğmek, şiirin yapısına aykırı, şiiri ve çeşitliliği öldürebilecek bir yanılmadır. " diyen şair aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?

A
Goethe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sheakespeare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
R. Descartes
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Daniel Defoe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
J. J. Rousseau
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A
17. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı olan bir edebiyat akımıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Eserde konuya değil, konunun işleniş tarzına ve biçim kusursuzluğuna önem verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsan dışındaki her şey ihmal edilir. Hasta ve sakat insanlara yer verilmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Sanat, sanat içindir." görüşü hakimdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Romantizm akımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Klasik dönemde ihmal edilen lirizm canlandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Toplum için sanat" ilkesi benimsendi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemediler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Karakterler çok yönlü ele alındı. İyi bir karakter kötü de olabildi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dram tiyatro için daha uygun bulundu. Böylelikle değişik sınıflardan insan sahneye çıktı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Realizmde gerçeğin ve gerçekçiliğin ardına düşen sanatçının ilk işi günlük yaşamı tanımak olmuştur. (II) Günlük yaşamda rastlanan kişi­ler, olaylar, çevreler anlatılmıştı

(III) Olağa­nüstü ve tekil olaylara da romanlarda yer ve­rilmiştir. (IV) Yazarlar yapıtlarında kendi kişilik­lerini gizlemiştir. (V) Üslubun sağlam ve yap­macıksız olmasına önem

verilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.      Doğa kavramıyla dış dünya kastedilemez.
II.    Hayal, aldatıcı ve sahtedir; hayal, gerçeğin tam tersidir; Hayalde süreklilik, değişmezlik yoktur.
III.    Ahlak ve erdem seçkin insanların bir özelliğidir. Eserlerde seçkin insan ideal olmalıdır.
IV.   Devleti ve düzene ters düşen konuları işlemek, halkı aydınlatmada görev olmalıdır.

V.   Örf, adet, modaya bağlı olan davranışlar sanata sokulmamalıdır. Çünkü bunlar geçicidir.

Yukarıda klasisizm ile ilgili numaralandırıl­mış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Onlara göre su, ağaç, hayvan, eşya... doğa kavramının içinde düşünülmüyor: Ağaç bir yaprak açıyor, bir döküyor; hava bir ısınıp bir soğuyor; değiştikleri için sahte. Bir

bakıyorsun kar var, bir bakıyorsun erimiş; karın sürekliliği yok. "

Yukarıda doğa ile ilgili görüşleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasisizm
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

I. Tolstoy
II. Emile Zola
III. Goethe
IV. Balzac
V. Lamartine
Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçılar temsil ettikleri akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bu akım Fransa ^ da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren duygulardır. Duygu, hayal ve coşkunluk önemlidir. Akıl ve mantık bu coşku

içinde kaybolur. Kanunlarını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. Zıtlıklara (iyi-kötü, güzel-çir­kin, ak-kara...) fazlasıyla yer verilir.

Yukarıdaki parçada hangi edebi akından söz edilmektedir?

A
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Realizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sembolizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolizm akımından etkilenmemiştir?

A
Verlaine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Emile Zola
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Baudelaire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yan­lıştır?

A
Klasikler, trajedi ve komediyi, romantikler dramı daha çok tercih etmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasiklerde tiyatroya; romantiklerde romana büyük değer verilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizmde yazar olaylar karşısında duygu ve düşüncesini anlatırken, klasisizmde yazar olaylar karşısında duygularını gizler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romantikler Eski Yunan ve Latin edebiyatına değer verirken, klasikler günlük olaylara önem vermişlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Romantikler, klasiklerin değer verdikleri tiyatroyu ihmal etmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.